Person

Ing-Marie Back Danielsson

Universitetslektor

  • Arkeologi
  • Institutionen för arkeologi och antikens historia

Kontaktinformation

E-post ing-marie.back_danielssonark.luse

Telefon 046–222 79 45

Rum LUX:A114

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Jag arbetar som universitetslektor i arkeologi. I tjänsten ingår forskning och undervisning på grund- och avancerad nivå. Jag har arbetat på svenska och brittiska universitet, och är docent i arkeologi sedan 2016.

Mina forskningsområden inkluderar bland annat gravar, begravningspraktiker och förhistoriska bilder av kroppar, framför allt från skandinavisk järnålder. Analytiskt fokus ligger främst på arkeologiska kroppar och deras samskapande del i olika relationer av både materiell och immateriell karaktär. Intresset för teori- och metodutveckling är omfattande. I flera arbeten undersöks arkeologiska kroppar genom olika perspektiv såsom relationell ontologi, neomaterialism och affekt-teori. Kropparna diskuteras även utifrån maktordningar, genusrelationer och hegemonier, där ibland strukturellt och långsamt våld är av central betydelse.

Jag har även uppdrag som redaktör, dels för serien Archaeology of Prehistoric Art (BAR), dels för tidskriften Current Swedish Archaeology.

I Forskningsportalen kan du söka och hitta information om alla aktiva forskare, enheter, publikationer, projekt, infrastrukturer och mer för att få en överblick över Lunds universitets hela forskning.

Min profil i Lunds universitets forskningsportal
Ing-Marie Back Danielsson

Universitetslektor

  • Arkeologi
  • Institutionen för arkeologi och antikens historia

Kontaktinformation

E-post ing-marie.back_danielssonark.luse

Telefon 046–222 79 45

Rum LUX:A114

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Sidansvarig: Susanne.Karlssonark.luse | 2020-06-03