Person

Danilo Marco Campanaro

Doktorand

  • Antikens kultur och samhällsliv
  • Institutionen för arkeologi och antikens historia

Kontaktinformation

E-post danilo_marco.campanaroklass.luse

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Artiklar (4 st)

Bokkapitel (2 st)

Artiklar i facktidskrifter och populärpress (1 st)

Undervisning

Danilo Marco Campanaro

Doktorand

  • Antikens kultur och samhällsliv
  • Institutionen för arkeologi och antikens historia

Kontaktinformation

E-post danilo_marco.campanaroklass.luse

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30