Person

michael.neissark.luse | 2023-08-25
Michael Neiss

Postdoc

  • Historisk arkeologi
  • Institutionen för arkeologi och antikens historia

Kontaktinformation

E-post michael.neissark.luse

Telefon +4591417862

Mobil 073–646 29 91

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

(Michael Neiß)

Mitt stora intresse för forntida hantverk har lett mig till en materialbaserad forskningsinriktning inklusive 3D-laserskanning, databasutveckling och föremålsteckning. Preliminära forskningsresultat publiceras kontinuerligt, och jag deltar i ett flertal forskningsprojekt. I linje med mina forskningsintressen behandlar min doktorsavhandling och mitt VR-finansierade postdokprojekt vikingatida smycken, med fokus på produktionsmönster samt dekorens kognitiva och religiösa innebörd.

KONTAKT:

MOBIL: 073-646 2991
EPOST: michael.neiss@ark.lu.se
NÄTVERK: Academia; LinkedIn

I Forskningsportalen kan du söka och hitta information om alla aktiva forskare, enheter, publikationer, projekt, infrastrukturer och mer för att få en överblick över Lunds universitets hela forskning.

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

CURRICULUM VITAE

FÖRE DETTA DOKTORANDHANDLEDARE: Frands Herschend & Ingmar Jansson

FÖREDRAG, MEDIA & POSTERS

PUBLICERING

UTMÄRKELSER: Mottagare av Svenska fornminnesföreningens Mandelgren-medalj

VIDEON

ANNAT:

Forskningskluster-samordnare (VT 2017)
Forskningspartner i UrbNet
Invald medlem i Das internationale Sachsensymposium e.V.
Samordnare av workshopen 59° North 2016 & 2019
Uppmärksammad i UNT & Populär Historia & andra medier

Michael Neiss

Postdoc

  • Historisk arkeologi
  • Institutionen för arkeologi och antikens historia

Kontaktinformation

E-post michael.neissark.luse

Telefon +4591417862

Mobil 073–646 29 91

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Sidansvarig: Susanne.Karlssonark.luse | 2020-06-03