Person

Markus Fjellström

Postdoc

  • Arkeologi
  • Institutionen för arkeologi och antikens historia

Kontaktinformation

E-post markus.fjellstromark.luse

Telefon 046–222 69 19

Rum LUX: A220

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Mitt namn är Markus Fjellström och jag har ett projekt som postdoktor vid Lunds universitet. Jag disputerade 2020 i laborativ arkeologi med inriktning mot samisk arkeologi och studier av diet och mobilitet med hjälp av stabila isotop- samt spårämnesanalayser. Under 2020 och 2022 har jag varit involverad i ett projekt gällande rendomesticeringsprocesser i norra Fennoskandien under järnålder, medeltid, historisk och modern tid. Nu, vid Lunds universitet kommer jag att studera senpaleolitiska och tidigmesolitikum renars, samt andra däggdjurs, diet och mobilitet i förhållande till diverse klimatförändringar. För att närma mig de frågeställningar som berör projektet kommer jag att använda mig av stabila kol-, kväve-, svavel-, strontium och syreisotopanalyser samt aDNA.

I Forskningsportalen kan du söka och hitta information om alla aktiva forskare, enheter, publikationer, projekt, infrastrukturer och mer för att få en överblick över Lunds universitets hela forskning.

Min profil i Lunds universitets forskningsportal
Markus Fjellström

Postdoc

  • Arkeologi
  • Institutionen för arkeologi och antikens historia

Kontaktinformation

E-post markus.fjellstromark.luse

Telefon 046–222 69 19

Rum LUX: A220

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Sidansvarig: Susanne.Karlssonark.luse | 2020-06-03