Person

Joakim Thomasson

Doktorand

  • Historisk arkeologi
  • Institutionen för arkeologi och antikens historia

Kontaktinformation

E-post joakim.thomassonark.luse

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Född år 1968 i Helsingborg. Avslutade grundutbildningen vid Lunds Universitet år 1991, men medeltidsarkeologi som huvudämne och är doktorand i Historisk arkeologi.

Jag har arbetat inom uppdragsarkeologin och vid Institutionen för Arkeologi och Antikens historia sedan 1991.

Det är nyfikenhet och ett passionerat intresse för arkeologi, historia och kulturarv, likväl som betydelserna av det förflutna idag, som fortfarande öppnar hitintills okända dörrar till nya intresseinriktningar för min forskning. Min ingång till det förflutna och det samtida är emellertid social; det handlar om agency, klass och maktperspektiv.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Böcker (1 st)

Redaktörskap (1 st)

Artiklar (5 st)

Bokkapitel (12 st)

Rapporter (19 st)

Recensioner (1 st)

Tidningsartiklar (11 st)

Joakim Thomasson

Doktorand

  • Historisk arkeologi
  • Institutionen för arkeologi och antikens historia

Kontaktinformation

E-post joakim.thomassonark.luse

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Sidansvarig: Susanne.Gustafssonark.luse | 2020-06-03