Zoomtentamen

Digital Zoomövervakad tentamen

En digitalt kameraövervakad tentamen innebär att du genomför din tentamen hemma vid din dator, med kameror uppsatta så att tentamensvakten kan se dig genom hela examinationen. Vi använder videokonferensprogrammet Zoom för detta ändamål. 

Skrivningsregler för zoomövervakade tentamina finns här:

Lägg särskilt märke till: 

  • Du måste visa upp giltig fotolegitimation. 
  • Det är inte tillåtet att komma för sent till en zoomövervakad tentamen. Du måste logga in i Zoom och andra plattformar/program (t.ex. Canvas) vid angivet klockslag och enligt givna instruktioner. 
  • Det är viktigt att du sitter på en plats där inga störande ljud förekommer och det är inte tillåtet för andra att närvara i rummet. Du kan inte heller kommunicera med någon, förutom skrivningsvakten, under tentamenstiden.
  • Rensa din arbetsplats från alla personliga tillhörigheter. Skrivbordsmaterial och teknisk utrustning som inte används vid tentan ska ligga utom synhåll. 
  • Glöm inte att lägga fram pennor och suddgummi! Ordna gärna så att du har något att äta och dricka, men det ska finnas på plats innan tentan börjar. Du kan inte gå och hämta något under tentamenstiden. 

Läs igenom dokumentet med skrivningsregler noga, samt de allmänna instruktionerna. Fråga din utbildningsadministratör om du undrar över något.

Anmälan till alla tentor från våren 2023

Från och med vårterminen 2023 behöver du anmäla dig till alla sals- och zoomtentor i ladok, såväl ordinarie som omtentor och uppsamlingstentor.

Hitta din kursadministratör

Administratören kan hjälpa dig med registreringar och andra Ladok-ärenden.

Sidansvarig: Susanne.Karlssonark.luse | 2023-09-12