Person

Anne-Marie Leander Touati

Professor emerita

  • Antikens kultur och samhällsliv
  • Institutionen för arkeologi och antikens historia

Kontaktinformation

E-post anne-marie.leander_touatiklass.luse

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Utbildad vid Lunds universitet, disputerad 1987, docent 1995. Under doktorandtiden och under åren efter (postdoc)anställd som intendent och avdelningsdirektör vid Medelhavsmuseet, forskningsassistent (HSFR) vid Nationalmuseum. Föreståndare för Svenska Institutet i Rom 1997-2001. Professor vid Stockholms universitet 2002-2010.

Minne, självbild, tradition, referens, innovation, förändring, kontext och tolkning är centrala begrepp för min forskning som gärna rört sig kring kommunikation i och genom bild. Samma begrepp är också centrala för de social- och ekonomisk historiska frågeställningar jag studerar genom arkeologiska lämningar.

Jag leder två stora forskningsprojekt. Det ena gäller publikation och analys av Gustav III:s antiksamling (ca 200 skulpturer och en rik samling relaterade dokument). Det andra är ett brett upplagt fältarbete i Pompeji. Båda projekten drivs under min ledning tillsammans med kollegor och studenter ur svenskt och internationellt vetenskapssamhälle.

I Forskningsportalen kan du söka och hitta information om alla aktiva forskare, enheter, publikationer, projekt, infrastrukturer och mer för att få en överblick över Lunds universitets hela forskning.

Min profil i Lunds universitets forskningsportal
Anne-Marie Leander Touati

Professor emerita

  • Antikens kultur och samhällsliv
  • Institutionen för arkeologi och antikens historia

Kontaktinformation

E-post anne-marie.leander_touatiklass.luse

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Sidansvarig: Susanne.Karlssonark.luse | 2020-06-03