Person

marie.hoenhtbibl.luse | 2024-02-02
Marie Hoen

Bibliotekarie

  • HT-biblioteken
  • Institutionen för arkeologi och antikens historia

Kontaktinformation

E-post marie.hoenhtbibl.luse

Telefon 046–222 31 87 (LUX)

Rum LUX:C227

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund (LUX)

Postadress
Box 201, 221 00 Lund (HT-biblioteken)
Box 192, 221 00 Lund (Administration)

Internpost hämtställe 30 (LUX)

Jag är bibliotekarie på HT-biblioteken och har mitt kontor på LUX-biblioteket. Jag arbetar främst som ämnesbibliotekarie inom arkeologi och antikens historia. Därutöver arbetar jag mest med katalogisering och våra fysiska samlingar. Jag deltar också i en LU-övergripande grupp som tittar speciellt på tillgängliggörande av lärosätets OA-publikationer.

Som ämnesbibliotekarie fungerar jag som ämnets kontakt på biblioteket. Jag undervisar studenter i informationssökning och referenshantering och köper in material inom ämnena. Du kan kontakta mig om det finns en bok som du tycker att biblioteket behöver eller om du behöver hjälp med att hitta material eller har andra frågor.

Jag är ämnesbibliotekarie för följande ämnen:

  • Antikens kultur och samhällsliv
  • Arkeologi
  • Historisk arkeologi
  • Historisk osteologi
Marie Hoen

Bibliotekarie

  • HT-biblioteken
  • Institutionen för arkeologi och antikens historia

Kontaktinformation

E-post marie.hoenhtbibl.luse

Telefon 046–222 31 87 (LUX)

Rum LUX:C227

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund (LUX)

Postadress
Box 201, 221 00 Lund (HT-biblioteken)
Box 192, 221 00 Lund (Administration)

Internpost hämtställe 30 (LUX)

Sidansvarig: Susanne.Karlssonark.luse | 2020-06-03