lu.se

Institutionen för arkeologi och antikens historia

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Att skriva på engelska

Om du har funderingar kring att skriva på engelska kan AWELU vara en resurs för dig.

AWELU är en webbresurs för akademiskt skrivande på engelska som hjälper dig att utveckla ditt skrivande genom att ge riktlinjer och konkreta exempel.

Det finns exempelvis råd om hur man skriver:

  • En bra disposition, struktur och får enhetlighet i texter, avsnitt och stycken.
  • Korrekt grammatik, interpunktion och stavning - inklusive skillnader mellan brittisk och amerikansk engelska.
  • Korrekta referenser, citat och referat.
  • För att undvika plagiering.
  • En lämplig nivå av formalitet och rätt vokabulär.
  • Inom olika akademiska genrer.

Mer information om AWELU hittar du här.