Att skriva på engelska

Om du har funderingar kring att skriva på engelska kan AWELU vara en resurs för dig. AWELU är en webbresurs för akademiskt skrivande på engelska som hjälper dig att utveckla ditt skrivande genom att ge riktlinjer och konkreta exempel. Det finns exempelvis råd om hur man skriver:
  • En bra disposition, strukturoch får enhetlighet itexter, avsnitt ochstycken.
  • Korrekt grammatik,interpunktionochstavning - inklusiveskillnader mellanbrittisk och amerikanskengelska.
  • Korrekta referenser, citat och referat.
  • För att undvika plagiering.
  • En lämplig nivå av formalitet och rätt vokabulär.
  • Inom olika akademiska genrer.
Mer information om AWELU hittar du här.
Sidansvarig: Susanne.Karlssonark.luse | 2018-08-30