Person

Stella Macheridis

Forskare

  • Historisk osteologi
  • Institutionen för arkeologi och antikens historia

Kontaktinformation

E-post stella.macheridisark.luse

Telefon 046–222 69 38

Mobil 073–615 81 57

Rum LUX:A020

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Född 1987 (Lund). Fil. kand. 2011; Fil. mag. 2012; Fil. dr. 2018

Mitt intresse inom zooarkeologin ligger i hur man kan använda djurben från arkeologiska utgrävningar för att tolka social organisation, traditioner/praxis samt relationerna mellan människa-djur i det dåtida samhället. Min doktorsavhandling "Waste management, animals and society" gick i linje med detta intresse. Detsamma gäller mitt nuvarande forskningsprojekt "Sheep O'Hoy", där jag fokuserar på hur organisationen av fårhållning och ullproduktion förändras i och med en ökad efterfrågan av ulltextilier under den yngre järnåldern, framför allt i o m introduktionen av ullseglet som kommer under denna period. Nyligen utkom jag med en syntes över järnålderns djurhållning i Skåne. Den kan laddas ner via forskningsportalen vid LU.

Min forskningstid vid LU uppgår till 50%, och jag är i tjänst jämna veckor. Övrig tid arbetar jag vid Sydsvensk Arkeologi, och kan nås där.

I Forskningsportalen kan du söka och hitta information om alla aktiva forskare, enheter, publikationer, projekt, infrastrukturer och mer för att få en överblick över Lunds universitets hela forskning.

Min profil i Lunds universitets forskningsportal
Stella Macheridis

Forskare

  • Historisk osteologi
  • Institutionen för arkeologi och antikens historia

Kontaktinformation

E-post stella.macheridisark.luse

Telefon 046–222 69 38

Mobil 073–615 81 57

Rum LUX:A020

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Sidansvarig: Susanne.Karlssonark.luse | 2020-06-03