Person

Stella Macheridis

Forskare

  • Historisk osteologi
  • Institutionen för arkeologi och antikens historia

Kontaktinformation

E-post stella.macheridisark.luse

Mobil 073–615 81 57

Rum LUX:A020

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Född 1987 (Lund). Fil. kand. 2011; Fil. mag. 2012; Fil. dr. 2018

Mitt intresse inom zooarkeologin ligger i hur man kan använda djurben från arkeologiska utgrävningar för att tolka social organisation, traditioner/praxis samt relationerna mellan människa-djur i det dåtida samhället. Min doktorsavhandling "Waste management, animals and society: A social zooarchaeological study of Bronze Age Asine" gick i linje med detta intresse.

I mitt nuvarande forskningsprojekt fokuserar jag på hur organisationen av fårhållning och ullproduktion förändras i och med en ökad efterfrågan av ulltextilier under den yngre järnåldern, framför allt i o m introduktionen av ullseglet som kommer under denna period. Jag är även inblandad i Gribshunden-projektet, samt i ett projekt kring båtgraven Nabberör på Öland, där jag har hand om djurbenen (exkl. hundarna). I övrigt, har jag arbetat för diverse forskningsgrävningar och inom uppdragsarkeologin på olika sätt.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Böcker (1 st)

Artiklar (10 st)

Bokkapitel (4 st)

Konferensbidrag (1 st)

Rapporter (4 st)

Stella Macheridis

Forskare

  • Historisk osteologi
  • Institutionen för arkeologi och antikens historia

Kontaktinformation

E-post stella.macheridisark.luse

Mobil 073–615 81 57

Rum LUX:A020

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Sidansvarig: Susanne.Gustafssonark.luse | 2020-06-03