lu.se

Institutionen för arkeologi och antikens historia

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Född 1987 (Lund). Fil. kand. 2011; Fil. mag. 2012; Fil. dr. 2018

Mitt intresse inom zooarkeologin ligger i hur man kan använda djurben från arkeologiska utgrävningar för att tolka social organisation, traditioner/praxis samt relationerna mellan människa-djur i det dåtida samhället. Min doktorsavhandling "Waste management, animals and society: A social zooarchaeological study of Bronze Age Asine" gick i linje med detta intresse.

I mitt nuvarande forskningsprojekt fokuserar jag på hur organisationen av fårhållning och ullproduktion förändras i och med en ökad efterfrågan av ulltextilier under den yngre järnåldern, framför allt i o m introduktionen av ullseglet som kommer under denna period. Jag är även inblandad i Gribshunden-projektet, samt i ett projekt kring båtgraven Nabberör på Öland, där jag har hand om djurbenen (exkl. hundarna). I övrigt, har jag arbetat för diverse forskningsgrävningar och inom uppdragsarkeologin på olika sätt.

Forskning

Publikationer

Böcker (1 st)
Artiklar (6 st)
Bokkapitel (4 st)
Konferensbidrag (1 st)
Rapporter (2 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Undervisning

Undervisning våren 2020

Stella Macheridis

Forskare
Historisk osteologi
Institutionen för arkeologi och antikens historia

Kontaktinformation

E-post stella.macheridisark.luse

Mobil 073–615 81 57

Rum LUX A020

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30