lu.se

Institutionen för arkeologi och antikens historia

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Det har visat sig besvärligt att utifrån morfologin särskilja visent och uroxe vilket begränsar våra möjliga tolkningar av osteologiska material. I mitt doktorandprojekt kommer jag att använda paleogenomik för att 1) genetiskt kunna skilja ben av dessa två arter, och 2) undersöka demografin och dynamiken mellan dem (och även vildhäst) för att förstå mönstren och orsakerna (klimat och/eller mänsklig påverkan) till deras nedgång och slutliga försvinnande från södra Skandinavien i tidig Holocen tid.

Min sida på CPG http://palaeogenetics.com/erika-rosengren/

Forskning

Publikationer

Böcker (3 st)
Artiklar (4 st)
Bokkapitel (2 st)
Artiklar i facktidskrifter och populärpress (2 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Erika Rosengren

Doktorand
Historisk osteologi
Institutionen för arkeologi och antikens historia

Kontaktinformation

E-post erika.rosengrenark.luse

Telefon 046–222 79 38

Mobil 073–150 42 66

Rum LUX A112

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Telefontider

08:00-14:00