lu.se

Institutionen för arkeologi och antikens historia

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Jag disputerade i Lund 2001 på en avhandling om det grekiska landskapet Argolis i Romersk tid. Sedan 2001 har jag varit knuten till Svenska Pompejiprojektet som arbetar med att dokumentera ett kvarter, insula V 1, i Pompeji. Jag har också arbetat med romersk keramik.

Forskning

Publikationer

Böcker (1 st)
Redaktörskap (1 st)
Artiklar (1 st)
Bokkapitel (1 st)
Konferensbidrag (2 st)
Recensioner (1 st)
Artiklar i facktidskrifter och populärpress (1 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Reneé Forsell

Forskare
Antikens kultur och samhällsliv
Institutionen för arkeologi och antikens historia

Kontaktinformation

E-post renee.forsellklass.luse

Rum LUX:B007

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30