Person

Reneé Forsell

Forskare

  • Antikens kultur och samhällsliv
  • Institutionen för arkeologi och antikens historia

Kontaktinformation

E-post renee.forsellklass.luse

Rum LUX:B007

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Jag disputerade i Lund 2001 på en avhandling om det grekiska landskapet Argolis i Romersk tid. Sedan 2001 har jag varit knuten till Svenska Pompejiprojektet som arbetar med att dokumentera ett kvarter, insula V 1, i Pompeji. Jag har också arbetat med romersk keramik.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Böcker (1 st)

Redaktörskap (1 st)

Artiklar (1 st)

Bokkapitel (1 st)

Konferensbidrag (2 st)

Recensioner (1 st)

Artiklar i facktidskrifter och populärpress (1 st)

Reneé Forsell

Forskare

  • Antikens kultur och samhällsliv
  • Institutionen för arkeologi och antikens historia

Kontaktinformation

E-post renee.forsellklass.luse

Rum LUX:B007

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30