Person

Reneé Forsell

Affilierad forskare

  • Affilierade
  • Institutionen för arkeologi och antikens historia

Jag disputerade i Lund 2001 på en avhandling om det grekiska landskapet Argolis i Romersk tid. Sedan 2001 har jag varit knuten till Svenska Pompejiprojektet som arbetar med att dokumentera ett kvarter, insula V 1, i Pompeji. Jag har också arbetat med romersk keramik.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Böcker (1 st)

Redaktörskap (1 st)

Artiklar (1 st)

Bokkapitel (2 st)

Konferensbidrag (2 st)

Recensioner (1 st)

Artiklar i facktidskrifter och populärpress (1 st)

Reneé Forsell

Affilierad forskare

  • Affilierade
  • Institutionen för arkeologi och antikens historia