Person

mikael.larssonark.luse | 2014-06-17
Mikael Larsson

Forskare

  • Arkeologi
  • Institutionen för arkeologi och antikens historia

Kontaktinformation

E-post mikael.larssonark.luse

Telefon 046–222 36 20

Rum LUX:A120

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Min forskning har främst berört förhistorisk växtanvändning i Skandinavien där odling och hantering av vegetabiliska råvaror legat i fokus. Forskningen har genom makrofossila växtlämningar på boplatser uppmärksammat distribution och handel med vegetabiliska livsmedel dels inom bosättningar, och dels på samhällsnivå. Forskningsmetoden är i huvudsak analys av makrofossilaväxtlämningar för tolkning av arkeologiska kontexter.

Jag disputerade i arkeologi vid Lunds universitet under 2015. I min avhandling "Agrarian plant economy at Uppåkra and surrounding area”, arbetade jag med fossilt växtmaterial från järnåldersbosättningen Uppåkra och mindre boplatser i omlandet för att studera en centralplats relation till det omgivande agarsamhället gällande produktion och konsumtion av vegetabiliska resurser. Dessförinnan studerade jag vid City College of San Francisco och Simon Fraser University, Vancouver. Inom arkeologisk uppdragsverksamhet har jag varit verksam sedan 2004.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Böcker (1 st)

Artiklar (12 st)

Bokkapitel (2 st)

Konferensbidrag (1 st)

Artiklar i facktidskrifter och populärpress (1 st)

Mikael Larsson

Forskare

  • Arkeologi
  • Institutionen för arkeologi och antikens historia

Kontaktinformation

E-post mikael.larssonark.luse

Telefon 046–222 36 20

Rum LUX:A120

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Sidansvarig: Susanne.Gustafssonark.luse | 2020-06-03