Person

Maria Nilsson

Forskare

  • Antikens kultur och samhällsliv
  • Institutionen för arkeologi och antikens historia

Kontaktinformation

E-post maria.nilssonklass.luse

Telefon 073–338 25 52

Mobil +20  106 110 49 16

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Sedan min disputation på en avhandling om hellenistiska drottning Arsinoë II's krona (ikonografisk studie) vid Göteborgs Universitet 2010 koncentreras min forskning på det relativt nya forskningsämnet "pseudo-skrift" och framför allt grekisk-romerska stenbrottsmärken i egyptiska Gebel el Silsila.

Sedan hösten 2012 är jag projektanställd vid LU genom Vetenskapsrådet, inledningsvis med en post doktorstjänst, följt av ett Marie Curie fellowship.

Sedan 2012 leder jag det pågående arkeologiska arbetet i egyptiska Gebel el Silsila: The Gebel el Silsila Project, med en rad banbrytande upptäckter.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Forskningsmaterialet utgörs av en samling unika tidig-romerska stenbrottsmärken (symboler) i det antika stenbrottet Gebel el Silsila (GeS) i Övre Egypten: över 5000 inristade symboler som (enligt mina tidigare studier) delvis förefaller representera samtida (antika) gudar, gudavärlden eller religiösa idéer och vidskepelse. Trots dessa stora framsteg i tolkningsprocessen kräver den symboliska koden och dess komplexa meddelanden vidare studier då symbolernas budskap förblir diffust.

Projektets mål, baserat på redan ackumulerad empirisk data och uppnådda resultat, är att: 1) bedöma mer i detalj hur symbolerna användes i arbetarsamhället (i stenbrott och vid tempelkonstruktion); 2) samla in jämförbar data från andra stenbrott i södra Egypten och tempelstrukturer som byggts med sten från GeS; 3) studera hur eller om symbolerna kan sammankopplas (symboliskt och praktiskt) med närbelägna textinskrifter inom GeS (signaturer och dedikationer); och 4) studerar namn och etnicitet hos arbetarna som nämns i text-graffiti i GeS och därmed återkoppla till punkt 1, ovan.

Projektets ämnar att presentera en fallstudie som möjliggör skapandet av en (semiotisk) fenomenologisk definition (en modell) av ett symbolsystem och dess betydelse inom ett mångkulturellt och socio-religiöst synkretistiskt samhälle såsom Egypten var under romersk ockupation. Studien presenterar en väldokumenterad analys av ett symbolsystem, vilket i sig är unikt inom svensk antikforskning. Projektets innovativa karaktär har uppmärksammats internationellt och bygger vidare på en vetenskaplig hypotes som redan har omkullkastat etablerade teorier om att stenbrottsmärken enbart representerade arbetare eller arbetsgrupper. Vetenskapliga studier av symbolsystem förblir i ett stadium av förberedande materialinsamling, inledande beskrivningar och antagande, från vilket detta projektet kommer att ta ett steg framåt.

Men trots ett ökat internationellt forskningsintresse för så kallad pseudo-skrift finns det i nuläget inget teoretiskt ramverk för en analytisk studie av symbolsystem i Egypten. Därför bygger projektet vidare på vedertagna teoretiska och tvärvetenskapliga grunder: i tillägg till semiotik och semiologi kommer symbolerna att studeras paleografiskt, och jämförs analytiskt med liknande symboler på keramik och sten-ostraka i GeS, liksom i andra stenbrott och tempelbyggnader i sten i södra Egypten. 

Prosopografiska och onomastiska betraktanden används för att avslöja arbetarnas etnicitet, vilket kan förmedla socio-religiös bakgrund och eventuellt förklara bakomliggande kulturella faktorer varför specifika symboler framställdes. Den historiska bakgrunden och den kulturella och psykologiska inverkan i valet av symbolframställning kommer att behandlas med ett teoretiskt ramverk som liknar kognitiv teori och prototyp teori.

I tillägg till den redan avklarade materialinsamlingen tillämpar projektet digital arkeologi och fotogrammetri för GIS och 3D-rekonstruktion av symbolerna för att med en modern teknik analysera symbolernas rumsliga fördelning och möjliggöra en mer detaljerad flervariabel analys. Detta steg genomförs i samarbete med humanistlaboratoriet vid Lunds universitet.

---------------------------------------

(projektet är en fortsättning på tidigare VR postdoktorala projekt, sammanfattat nedan)

Syften med projektet är att för första gången i en omfattande form dokumentera, kategorisera och analysera graverade märken (”stenbrottsmärken) i det antika egyptiska stenbrottet Gebel el Silsila (nedan kallat Silsila) för att identifiera vem som var ansvarig för dessa märken och varför de skapades. Kontextuella inskriptioner har daterats till den grekisk-romerska perioden. Trots att den traditionella identifieringen av dessa märken alltid har kretsat kring stenhuggare kommer andra alternativ att undersökas, inklusive en mer religiös eller vidskeplig innebörd. Trots att dessa märken ofta avfärdas som stenhuggarmärken har de aldrig tidigare studierats eller kategoriserats i sin helhet, vilket möjligen resulterar i en misstolkning av deras mening och funktion. Märkena studeras här tvärvetenskapligt genom att förena klassicism, egyptologi och konsthistoria med en ikonografisk och semantisk analys av form och utseende, och en ikonologisk, språklig och hermeneutisk analys av mening och funktion. Markeringarna ämnas att jämföras med samtida tecken på magiska amuletter och papyrus, med senare stenhuggarmärken, liksom med kontextuellt material, såsom grekiska och demotiska inskrifter och arkeologiskt material, för att förstå märkenas funktion och mening.

Böcker (1 st)

Artiklar (13 st)

Bokkapitel (7 st)

Konferensbidrag (5 st)

Recensioner (1 st)

Artiklar i facktidskrifter och populärpress (14 st)

Övriga uppdrag och meriter

Konferensbidrag, inbjuden talare (urval):

“Quarryscape Epigraphy: Public andprivate attestations at Gebel el-Silsila”, international conference Clamour from the Past: Graffiti, RockInscriptions and Secondary Epigraphy from Ancient Egypt, IFAO, Cairo, Egypt2019. Resulterar i en proceedingsartikel.

“From Prehistory to Petrie:introducing Gebel el-Silsila & its various visitors”, Gebel el-Silsila Study Day, Friends of the Petrie Museum, London,UK 2019.

“Messages from the Dead: funerarycustoms, child internments & a mass burial”, Gebel el-Silsila Study Day, Friends of the Petrie Museum, London,UK 2019.

“New Discoveries at Gebelel-Silsila”, Egyptian Embassy, Stockholm, Sweden, 2019.

“Ovan och under jord: nya upptäckter i Gebelel-Silsila”, Medelhavsmuseet, Stockholm, Sweden, 2019.

” Millenier av konstnärliga uttryck:Hällristningar och klippinskrifter i Gebel el-Silsila, Egypten”, Crafoordska lunchföreläsningar,Stadsbiblioteket, Lund, Sweden 2019.

https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=nkTipljdnkk

“Archaeological updates from thefield: Gebel el Silsila Project”, Friendsof Alexandria,

Gothenburg, Sweden 2019.

“Archaeological updates from thefield: Gebel el Silsila Project”, ISISEgyptological Society, Helsingborg, Sweden 2019.

“Arkeologiska expeditioner i egyptiska Gebelel-Silsila”, Explorers Club SWE, Åre,Sweden 2018.

“Introduction to the site” and“Roman activity”, Silsila Study Day,Leiden Rijksmuseum, Holland 2017.

“Gebel el-Silsila: introducing the site andthe archaeological project”, ArchaeologicalInstitute of America, Toledo, OH, USA 2017.

“Gebel el Silsila: en introduktion till denantika platsen & det fältarkeologiska projektet”, Medelhavsmuseet, Stockholm, Sweden 2016.

“From Epipalaeolithic petroglyphs to Roman graffiti: Stylisticvariability of anthropomorphs at Gebel el Silsila (Upper Egypt)”, What EverHappened to the People? Humans and Anthropomorphs in the Rock Art of NorthernAfrica, Brussels, Belgium 2015. Resulterade i en proceedingsartikel.

“Gebel el Silsila: en introduktion till denantika platsen & det fältarkeologiska projektet”, Egyptological Society, University of Copenhagen, Denmark 2015.

“Introducing Gebel el Silsila”, Swedish Embassy, Cairo, Egypt 2015.

“Early Emperors at Gebel el Silsila(Upper Egypt) – quarry activity and workers’ graffiti”, King’s College London/UCL, London, UK 2015.

Gebel el Silsila: scientific work,site management and current threats”, The Southern Gate of Egypt, UNESCO/NubianMuseum organized conference, Aswan, Egypt 2014.

“Quarry Marks in Gebel el Silsila –signifiers of men and gods alike?”, international conference Decoding Signs of Identity: Egyptianworkmen’s marks in archaeological, historical, comparative and theoretical perspective,Leiden University (Egyptology), Leiden, Holland 2013. Resulterade i ett bokkapitel.

“Pictorial representations at Gebelel Silsila – a 10.000 year long repertoire”, Italian days in Aswan, UNESCO organized conference,Nubian Museum, Aswan, Egypt 2013. Resulterade i en proceedingsartikel.

“A visual field report from Gebel elSilsila”, NVIC Nederlands-VlaamsInstituut, Cairo, Egypt 2013.

plus

­­­­­­­­­­­­­­­­­

“As above, so below: new discoveries at Gebel el-Silsila”, Arkeologi för alla, Lund University, Sweden 2019.

“Gebel el-Silsila: en introduktion till detsvenska projektet i Egypten”, breakfast lecture at Gröna Hästen, Laholm, Sweden2019.

“Arkeologi och det svenska projektet i Egypten”,Laholms Parkskolan, Sweden 2019.

“Gebel el Silsila, the project and most recent discoveries”, Departmentof Education, Kom Ombo, Egypt, 2017

Media:

https://www.nationalgeographic.org/events/exhibition/queens-egypt/

Medverkar i:

NationalGeographic’s ‘Lost Treasures of Egypt:Warrior Queenhttps://www.nationalgeographic.com/tv/lost-treasures-of-egypt/

NationalGeographic’s ‘Lost tomb of Alexander thegreathttps://www.nationalgeographic.com/tv/the-lost-tomb-of-alexander-the-great/

NationalGeographic’s ‘Egypt’s Treasure Guardians

http://www.natgeotv.com/uk/egypts-treasure-guardians
http://www.nationalgeographic.com.au/videos/egypts-treasure-guardians/meet-the-team-trying-to-save-egypt-4422.aspx
http://www.pbs.org/program/egypts-treasure-guardians/

TravelChannel’s ‘Expedition Unknown’: http://www.travelchannel.com/shows/expedition-unknown/episodes/great-women-of-ancient-egypt#

UK Channel5 with Sir Tony Robinson, ‘Egyptian TombHunting’ https://www.channel5.com/show/egyptian-tomb-hunting/
Science Channel´s ‘Unearthed’ S02E09https://www.sciencechannel.com/tv-shows/unearthed/

and “Ramses’ buried treasureshttps://www.sciencechannel.com/tv-shows/unearthed/full-episodes/ramses-buried-treasures

SVT1: Landgång24/8 2017:

https://www.svtplay.se/video/14917484/landgang/landgang-sasong-9-egypten

SVT2: Vetenskapensvärld 15/2 2016: https://www.svtplay.se/video/20966740/vetenskapsfavoriter/vetenskapsfavoriter-en-svenska-i-luxor

https://www.svt.se/nyheter/vetenskap/deras-fynd-gav-en-helt-ny-bild-av-det-forntida-egypten

Maria Nilsson

Forskare

  • Antikens kultur och samhällsliv
  • Institutionen för arkeologi och antikens historia

Kontaktinformation

E-post maria.nilssonklass.luse

Telefon 073–338 25 52

Mobil +20  106 110 49 16

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Sidansvarig: Susanne.Gustafssonark.luse | 2020-06-03