Humanistiska och teologiska studentkåren (HTS) Arkeologiska studentrådet

Arkeologiska studentrådet är länken mellan institutionen och dess studenter och arbetar med att bevaka utbildningen och studenternas rättigheter.

Studentrådet har bland annat representanter i institutionsstyrelsen där viktiga beslut gällande utbildning, budget och institutionens framtid fattas. Utöver detta organiseras ett antal sociala aktiviteter per termin, som till exempel picknick och spelkvällar.

Det arkeologiska studentrådet är en del av Humanistiska och Teologiska Studentkåren, som bildades 2010 efter en sammanslagning av Humanistkåren och Teologkåren. Kåren fungerar som studenternas fackliga organisation och har som främsta uppgift att bevaka utbildningen vid Humanistiska och Teologiska fakulteten.

Studentråden utgör en viktig del i detta då de ger studenterna möjlighet att påverka utbildningen på sin egen institution. I studentrådet diskuteras studenternas synpunkter på institutionens utbildning och eventuella problem som kan uppstå.

Är du intresserad av att veta mer om studentrådets arbete? Har du stött på något problem under din utbildning eller har någonting du vill att studentrådet ska diskutera?

Kontakta oss via mail: studentradarkhts.luse, eller besök vår facebooksida, www.facebook.com/ark.studentrad.

Välkomna!

Sidansvarig: Susanne.Karlssonark.luse | 2022-03-10