Person

Professor emeritus

  • Antikens kultur och samhällsliv
  • Institutionen för arkeologi och antikens historia

Kontaktinformation

E-post orjan.wikanderark.luse

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Böcker (4 st)

Redaktörskap (1 st)

Artiklar (2 st)

Bokkapitel (12 st)

Recensioner (3 st)

Artiklar i facktidskrifter och populärpress (3 st)

Tidningsartiklar (1 st)

Övrigt (1 st)

Professor emeritus

  • Antikens kultur och samhällsliv
  • Institutionen för arkeologi och antikens historia

Kontaktinformation

E-post orjan.wikanderark.luse

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30