lu.se

Institutionen för arkeologi och antikens historia

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Forskning

Publikationer

Böcker (4 st)
Redaktörskap (1 st)
Artiklar (2 st)
Bokkapitel (12 st)
Recensioner (3 st)
Artiklar i facktidskrifter och populärpress (3 st)
Tidningsartiklar (1 st)
Övrigt (1 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Örjan Wikander

Professor emeritus
Antikens kultur och samhällsliv
Institutionen för arkeologi och antikens historia

Kontaktinformation

E-post orjan.wikanderark.luse

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30