lu.se

Institutionen för arkeologi och antikens historia

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Jag är född i Lund 1932. Efter att ha avslutat mitt yrkesliv som biologi- och geografilärare i Helsingborg började jag läsa bl a latin, grekiska och AKS i Lund och överförde mitt medicinska och sociala nutidsintresse till antikens kvinnor och barn. Mina forskningsstudier - påbörjade ht 2011 - syftar till en licentiatexamen.

Forskning

Om forskningen

Mitt avhandlingsprojekt har titeln:
De romerska kvinnans reproduktiva hälsa i en socioekonomisk kontext.

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Anna-Stina Ekedahl

Doktorand
Antikens kultur och samhällsliv
Institutionen för arkeologi och antikens historia

Kontaktinformation

E-post anna-stina.ekedahlklass.luse

Mobil 076–822 04 36

Rum LUX:A231

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30