lu.se

Institutionen för arkeologi och antikens historia

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Jag kommer ursprungligen från Kristinehamn, Värmland, men har spenderat min studietid i framförallt Uppsala där jag förutom Antikens kultur och samhällsliv även studerade latin och grekiska. Studierna ledde sedan fram till en filosofie masterexamen i Antikens kultur och samhällsliv hösten 2013. Jag har också studerat ekonomi, italienska och politisk historia vid Florens universitet, samt deltagit i ett flertal fältprojekt i Italien och jag är sedan 2011 delaktig i ett projekt om San Giovenales etruskiska kammargravar. Sedan hösten 2014 är jag doktorand vid Lunds universitet.

Mitt avhandlingsprojekt behandlar den socio-kulturella utvecklingen i en sydetruskisk stad med kringland under perioden 450 till 50 f.Kr. Speciellt fokus ligger på redan utförda fältinventeringar samt det epigrafiska materialet från området.

Forskning

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Övriga uppdrag och meriter

Doktorandrepresentant Antikens kultur och samhällsliv, styrelsen för Svenska institutet i Rom, 2020-

Styrelseledamot i Föreningen Svenska Rominstitutets Vänner, Lund. 2015 -

Hampus Olsson

Doktorand
Antikens kultur och samhällsliv
Institutionen för arkeologi och antikens historia

Kontaktinformation

E-post hampus.olssonklass.luse

Telefon 046–222 69 23

Rum LUX:A229

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30