Person

Doktorand

  • Historisk arkeologi
  • Institutionen för arkeologi och antikens historia

Kontaktinformation

E-post anders.ohlssonluhm.luse

Mobil 0070–337 76 50

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Sedan 2006 är jag anställd vid Lunds universitets Historiska museum, där jag arbetar som antikvarie med ansvar för museets magasin. Innan jag började på museet jobbade jag ett antal år som fältarkeolog, främst i Skåne men även längre upp i landet. Sedan 2009 har jag inom tjänsten haft möjlighet att bedriva forskarstudier på halvtid. Intresset har länge varit den skånsk-danska medeltiden där jag under det senaste decenniet särskilt intresserat mig för frågor kring medeltida gods och huvudgårdar i Skåne. Det är också detta område min avhandling behandlar. Jag strävar efter en tydlig tvärvetenskaplighet där det arkeologiska materialet ständigt bearbetas tillsammans med skriftliga källor. Sedan 2001 har jag i samband med olika forskningsprojekt deltagit och hållit i årliga grävningar av medeltida skånska huvudgårdar. I avhandlingsarbetet har jag under de senaste åren ägnat mig åt undersökningar av en medeltida huvudgård i Färlövs socken i nordöstra Skåne.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Antikvarie vid Historiska museet med huvudansvar för magasin och doktorand i historisk arkeologi. 

Böcker (1 st)

Artiklar (1 st)

Bokkapitel (3 st)

Artiklar i facktidskrifter och populärpress (1 st)

Doktorand

  • Historisk arkeologi
  • Institutionen för arkeologi och antikens historia

Kontaktinformation

E-post anders.ohlssonluhm.luse

Mobil 0070–337 76 50

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30