Kurs

Kurs 30 högskolepoäng • ARKA10

Kursen ARKA10 ingår för närvarande inte i kursutbudet

Kurstillfälle: vårterminen 2013
Studiesätt: heltid, dagtid
Kursperiod: 2013-01-21 – 2013-06-09
Anmälningskod: LU-70101
Behörighet: Grundläggande behörighet + Historia A, Samhällskunskap A eller Historia 1b/1a1+1a2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet 1/A1)

Lärare: Jan Apel, Carola Liebe-Harkort, Deborah Olausson, Ann-Louise Schallin, Jes Wienberg

Information om ingående delar

  1. Introduktion , 1 hp
  2. Arkeologins villkor , 5 hp
  3. Från levande kultur till arkeologiskt material - och åter , 7,5 hp
  4. Skandinaviens och Europas arkeologi, stenåldern , 10,5 hp
  5. Skandinaviens och Europas arkeologi, bronsåldern , 6 hp
Sidansvarig: Susanne.Karlssonark.luse | 2020-06-15