Kurs

Kurskod: ARKN21
Engelsk titel: Text and Materiality
Högskolepoäng: 15

Kurstillfälle: höstterminen 2023
Studiesätt: heltid, dagtid
Kursperiod: 2023-11-06 – 2024-01-12
Kursspråk: engelska
Anmälningskod: LU-30053
Behörighet: genomgången kandidatkurs i Arkeologi, Historisk arkeologi, Antikens kultur och samhällsliv, Historisk osteologi, Historia, Latin, Grekiska, Idé- och lärdomshistoria, Religionshistoria eller motsvarande kunskaper.

Introduktionsmöte: 2023-10-30 kl. 8.15 – 10.00 i LUX:A127

Lärare: Ing-Marie Back Danielsson, Susanne Berndt Ersöz, Lovisa Brännstedt, Fredrik Ekengren, Magdalena Naum, Maria Nilsson

Beskrivning

Kursens övergripande tema är källvärde hos äldre texter samt relationen mellan text och materialitet. Vi tar upp textens sociala funktion, dynamik mellan text och tal, texttyper, praktiskt närmande till den fysiska texten, närläsningens metodik, textens tillblivelse-, handhavande- och traderingshistoria, text på ting och i rummet. Dessutom belyses problematik kring och utmaningar med att arbeta med översättningar och olika editioner av texter. Exempel på källmaterial som kan tas upp är antik text och epigrafik, runinskrifter, isländska sagor, dokumentära källor och brev. Undervisningen består av föreläsningar och seminarier. Föreläsningarnas syfte är att ge och fördjupa metodiska och teoretiska perspektiv, seminariernas att gemensamt närläsa och tolka en serie nyckeltexter. Målet är ge verktyg för att lära känna, tolka och medvetet förhålla sig till komplexiteten hos våra källor till det förflutna.

Observera!

Kursen ges inte som fristående kurs nästa termin. Den kan vara öppen för anmälan inom program eller för utbytesstudenter. Kontakta din studievägledare för mer information.

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.

Sidansvarig: Susanne.Karlssonark.luse | 2020-06-15