lu.se

Institutionen för arkeologi och antikens historia

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Antikens kultur och samhällsliv: Fortsättningskurs

AKSA32

Kurskod: AKSA32
Engelsk titel: Classical Archaeology and Ancient History: Level 2
Högskolepoäng: 30

Termin:

OBS! Kursen ges inte innevarande termin. Informationen nedan är från vårterminen 2018. Kursen ges även vårterminen 2019. Välj termin ovan för mer information!

Kurstillfälle: vårterminen 2018
Studiesätt: heltid, dagtid
Kursperiod: 2018-01-15 – 2018-06-03
Behörighet: Grundläggande samt Antikens kultur och samhällsliv: Grundkurs (AKSA21) eller motsvarande kunskaper.
Anmälningskod: LU-70011

Introduktionsmöte: 2018-01-15 kl. 10.15 – 12.00: LUX:C213

Lärare: Peder Flemestad, Henrik Gerding, Fanny Kärfve, Anne-Marie Leander Touati, Hampus Olsson

Beskrivning

I kursen fördjupas de kunskaper rörande de grekiska och romerska civilisationerna som inhämtats under grundkursen AKSA21. Nu introduceras den historiska omvärlden, d.v.s. äldre och samtida kulturer i närområdet. I delkurs 1 behandlas dagligt liv och förutsättningar för den grekisk-romerska kulturformen, såsom basnäringar, social struktur och intellektuell överbyggnad. Ledande tema i delkurserna 2 och 3 är den grekisk-romerska kulturformens genomslag, med speciell vikt lagd vid medel för kulturspridning och kulturmöten. Antikt källmaterial och moderna analytiska arbeten diskuteras parallellt för fördjupade insikter i kunskapsuppbyggnaden. Kursen avslutas med ett självständigt arbete.

Delkurser

  1. Livsmönster, 7,5 hp
  2. Kommunikation i text och bild, 7,5 hp
  3. Den grekisk-romerska kulturens omvärld, 7,5 hp
  4. Uppsats, 7,5 hp

Utbildningstillfällen – vårterminen 2019

Second Admission Round / Nationell ansökningsomgång

Dagtid Lund, heltid 100%
21 januari 2019 – 7 juni 2019

Stängd för anmälan

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Antikens kultur och samhällsliv: Fortsättningskurs är 50 000 SEK.