Kurs

Kursen HOSA01 ingår för närvarande inte i kursutbudet

Kurskod: HOSA01
Engelsk titel: Historical Osteology: Archaeozoology
Högskolepoäng: 30

OBS! Kursen ges inte innevarande termin. Informationen nedan är från vårterminen 2012.

Kurstillfälle: vårterminen 2012
Studiesätt: heltid, dagtid
Kursperiod: 2012-01-16 – 2012-06-03
Anmälningskod: LU-70401
Behörighet: Grundläggande samt ARKA01 eller motsvarande

Introduktionsmöte: 2012-01-16 kl. 12.15 – 14.00 i Kulturens auditorium

Lärare: Torbjörn Ahlström, Adam Boethius, Fredrik Ekengren, Dominic Ingemark, Kristina Jennbert, Jes Wienberg

Beskrivning

Grundkursen i Arkeozoologi ger förutsättningar för de studerande att bekanta sig med husdjur och vilt (däggdjur, fågel, fisk) i Norden - både teoretiskt och praktiskt. De båda första delkurserna ges också som fristående kurser. Utgångspunkten för grundkursen är människans beroende av, hennes manipulering av och samverkan med såväl jaktvilt som husdjur. Människans utnyttjande av djurens produkter diskuteras liksom hennes användning av djur vid begravningar, djuroffer och andra rituella beteenden under (för)historiska perioder. Kursen kan dels fungera som en fördjupning av osteologisk kunskap hos arkeologer, biologer o.a. och dels ingå i masterutbildningen med osteologisk inriktning.

Ingående delar

  • Relationer mellan människa och djur, 7,5 hp
  • Människans husdjur, 7,5 hp
  • Människan och viltet, 15 hp

Observera!

Kursen ges inte som fristående kurs nästa termin. Den kan vara öppen för anmälan inom program eller för utbytesstudenter. Kontakta din studievägledare för mer information.

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.

Sidansvarig: Susanne.Karlssonark.luse | 2020-06-15