Kurs

Kurs 30 högskolepoäng • ARKN15

Kurstillfälle: höstterminen 2024
Studiesätt: heltid, dagtid
Kursperiod: 2024-09-02 – 2025-01-19
Kursspråk: engelska
Anmälningskod: LU-30052
Behörighet: ARKK04 Arkeologi: Kandidatkurs, 30 hp, ARKH04 Historisk arkeologi: Kandidatkurs, 30 hp, AKSK04 Antikens kultur och samhällsliv: Kandidatkurs, 30 hp, eller HOSK04 Historisk osteologi: Kandidatkurs, 30 hp (eller motsvarande kurs), samt Engelska 6/B.

Lärare: Åsa Berggren, Nicolo Dell'Unto, Martin Hansson, Giacomo Landeschi, Magdalena Naum, Mats Roslund, Anna Tornberg

Information om ingående delar

  1. Fältarkeologi , 15 hp
  2. Bearbetning och analys , 7,5 hp
  3. Arkeologi, samhälle och etik , 7,5 hp

Second Admission Round
Nationell ansökningsomgång
Höstterminen 2024

Sen anmälan

Öppnar 15 juli

Sidansvarig: Susanne.Karlssonark.luse | 2020-06-15