Kurs

Kurskod: ARKD06
Engelsk titel: 15 000 Years in Scania - A Cultural History
Högskolepoäng: 15

Kurstillfälle: höstterminen 2023
Studiesätt: halvfart, eftermiddagstid
Kursperiod: 2023-08-28 – 2024-01-12
Anmälningskod: LU-30003
Behörighet: Grundläggande behörighet samt Historia 1b eller 1a1 och 1a2 och Samhällskunskap 1b eller 1a1 och 1a2.

Beskrivning

En kurs om Skåne och landskapets kulturhistoria.

Den här kursen ger en introduktion till Skånes historia i ett långtidsperspektiv. Kursen greppar över ett stort tidsperspektiv, från istidens slut då de första människorna tog det land som så småningom kom att bli Skåne i besittning, fram till våra dagar. Under dessa närmare 15 000 år har människor lämnat otaliga materiella spår efter sig och det är dessa spår som är i fokus i denna kurs. Genom att studera materiella lämningar når vi kunskap om hur människors levnadsvillkor, samhällsstrukturer och kontaktmönster förändrats. Kursen belyser denna utveckling och utgår från exempel hämtade från institutionens forskning om skånsk kulturhistoria.

Utbildningstillfällen – höstterminen 2023

Second Admission Round / Nationell ansökningsomgång

Eftermiddagstid Lund, halvfart
28 augusti 2023 – 12 januari 2024

Sista anmälningsdag den 17 april 2023

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för 15 000 år i Skåne - en kulturhistoria är 27 500 SEK.

Second Admission Round
Nationell ansökningsomgång
Höstterminen 2023

17

april 2023

Sidansvarig: Susanne.Gustafssonark.luse | 2020-06-15