lu.se

Institutionen för arkeologi och antikens historia

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Utbildningsutbud

Arkeologi och antikens historia

Masterkurser och kurser på avancerad nivåGes termin
Arkeologi och antikens historia: Examensarbete för masterexamen, 30 hp (ARKM01)
Arkeologi och antikens historia: Examensarbete för magisterexamen, 15 hp (ARKM02)
Arkeologi och antikens historia: Examensarbete, masterkurs, påbyggnad, 15 hp (ARKM04)
Arkeologi och antikens historia: Praktik, 15 hp (ARKN03)
Arkeologi och antikens historia: Digital arkeologi, GIS i arkeologi, 15 hp (ARKN09)vår 2020
Arkeologi och antikens historia: Digital arkeologi, Virtual Reality i arkeologi, 15 hp (ARKN10)vår 2020
Arkeologi och antikens historia: Arkeologisk teori och materiell kultur, 15 hp (ARKN11)höst 2020
Arkeologi och antikens historia: Byggnader som arkeologi -analys av komplexa bebyggda miljöer, 15 hp (ARKN12)
Arkeologi, text och tolkning, 15 hp (ARKN13)
Arkeologiska studier av människa och landskap i långtidsperspektiv, 15 hp (ARKN14)
Arkeologi och antikens historia: Fältarkeologi i teori och praktik, 30 hp (ARKN15)höst 2020
Böckernas Folk - islamisk och judisk kultur i medeltidens Europa, 7,5 hp (ARKN16)vår 2020
Praktisk forskning och forskningspraktik, 7,5 hp (ARKN17)
Arkeologi och antikens historia: Praktik, 15 hp (ARKN18)vår 2020
Arkeologi och antikens historia: Läskurs - avancerad nivå, 15 hp (ARKN19)höst 2020
Arkeologi och antikens historia: Romerska byggnaders biografier - tillkomst, ombyggnad, förstörelse, 7,5 hp (ARKN20)vår 2020
Text och materialitet, 15 hp (ARKN21)höst 2020
Översiktskurser
Archaeology: Viking Age Scandinavia, 7,5 hp (SASH02)höst 2020
Globalization in the Pre-Modern World, 7,5 hp (SASH35)vår 2020
The Roman Empire, 7,5 hp (SASH39)höst 2020
Health and Diet through Human History, 7,5 hp (SASH73)vår 2020
Barbarer och romare, 7,5 hp (SASH79)vår 2020
The Emergence of European Culture, 7,5 hp (SASH85)höst 2020
Övrigt
Arkeologi och antikens historia: Arkeologi och förmedling, 7,5 hp (ARKB04)sommar 2020

Denna sida visar det aktuella utbildningsutbudet. Välj nedan för att se kurserna terminsvis eller kurser som ej längre ges: