Kurs

Kurskod: ARKN19
Engelsk titel: Archaeology and Ancient History: Independent Study Course - Second Cycle
Högskolepoäng: 15

Kurstillfälle: höstterminen 2023
Studiesätt: heltid, dagtid
Kursperiod: 2023-11-06 – 2024-01-12
Kursspråk: engelska
Anmälningskod: LU-30052
Behörighet: ARKK04 Arkeologi: Kandidatkurs, 30 hp, ARKH04 Historisk arkeologi: Kandidatkurs, 30 hp, AKSK04 Antikens kultur och samhällsliv: Kandidatkurs, 30 hp, eller HOSK04 Historisk osteologi: Kandidatkurs, 30 hp (eller motsvarande kurs).

Introduktionsmöte: 2023-11-06 kl. 10.15 – 12.00 i LUX:B240

Beskrivning

I denna läskurs fördjupas något eller några centrala fält för forskning inom arkeologi och antikens historia. Målsättningen är att den studerande uppövar en fördjupad, kritisk förmåga att bedöma vetenskaplig litteratur inom det valda fältet. Litteraturen väljs i samråd med undervisande lärare.

Utbildningstillfällen – höstterminen 2023

Second Admission Round / Nationell ansökningsomgång

Dagtid Lund, heltid
På engelska
6 november 2023 – 12 januari 2024

Öppen för sen anmälan

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Arkeologi och antikens historia: Läskurs - avancerad nivå är 27 500 SEK.

Second Admission Round
Nationell ansökningsomgång
Höstterminen 2023

Öppen för sen anmälan

Introduktionsmöte

Måndagen den 6 november
kl. 10.15 – 12.00
LUX:B240, obligatoriskt

Sidansvarig: Susanne.Karlssonark.luse | 2020-06-15