Kurs

Kurskod: ARKN22
Engelsk titel: Archaeology and Ancient History: Bone Chemistry and Bioarchaeological Analysis
Högskolepoäng: 7,5

Kurstillfälle: höstterminen 2023
Studiesätt: halvfart, distanskurs
Kursperiod: 2023-11-06 – 2024-01-12
Kursspråk: engelska
Anmälningskod: LU-30054
Behörighet: För tillträde till kursen krävs genomgången kandidatkurs i historisk osteologi, arkeologi, historisk arkeologi, antikens kultur och samhällsliv, eller motsvarande kunskaper.

Introduktionsmöte: 2023-11-08 kl. 15.15 – 17.00

Lärare: Anna Tornberg

Beskrivning

Bruket av naturvetenskapliga metoder inom arkeologisk forskning är ett ständigt växande fält som i många avseenden revolutionerat vår kunskap om det förflutna. En stor del av aktuell metodutveckling är kopplad till bioarkeologin och avser olika typer av kemiska studier av osteologiskt material, såsom DNA-analyser, proteomik och isotopanalyser av olika grundämnen. Metoderna har fått ett brett genomslag i de flesta arkeologiska discipliner och används för såväl datering som för att ge kunskap om sjukdomar, diet, mobilitet, släktskap och genetiska ursprung, för att nämna några exempel. Forskningsfältet, som är mång- eller tvärvetenskapligt, utgör i dag en avsevärd del av publicerade forskningsresultat. Det har således blivit allt viktigare för arkeologer och osteologer att känna till grunderna i dessa metoder, hur resultaten kan tolkas, samt hur metoderna kan kombineras med andra metoder inom arkeologin.

Denna kurs ger grundläggande kunskaper om olika naturvetenskapliga analyser av skelettmaterial från människor och djur, samt ger en inblick i aktuell metodutveckling. Den behandlar även provtagningsstrategier samt etiska ställningstaganden gällande destruerande provtagning och kemiska analyser av osteologiskt material. Inom ramen för kursen görs också icke-obligatoriska studiebesök vid laboratorier för att introducera studenterna i det praktiska arbetet. Vidare syftar kursen till att stärka förmågan till mång- och tvärvetenskapliga arbetssätt för att nå ny kunskap om det förflutna.

Ingående delar

  • Workshop, 1,5 hp
  • Hemtentamen, 6 hp

Observera!

Kursen ges inte som fristående kurs nästa termin. Den kan vara öppen för anmälan inom program eller för utbytesstudenter. Kontakta din studievägledare för mer information.

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.

Sidansvarig: Susanne.Karlssonark.luse | 2020-06-15