Kurs

Kurskod: ARKN12
Engelsk titel: Archaeology and Ancient History: Buildings as Archaelogy - the Analysis of Complex Built Environments
Högskolepoäng: 15

OBS! Kursen ges inte innevarande termin. Informationen nedan är från höstterminen 2021.

Undervisning – höstterminen 2021

Covid-19 fortsätter att påverka våra utbildningar. Undervisning och examination kommer under första hälften av terminen att ske både digitalt och på campus. Från 1 november ligger fler moment på campus – aktuellt schema finns via kurshemsidor och/eller i Canvas.

Kurstillfälle: höstterminen 2021
Studiesätt: heltid, dagtid
Kursperiod: 2021-11-08 – 2022-01-14
Kursspråk: engelska
Anmälningskod: LU-30251
Behörighet: Students must have passed the course ARKK04, ARKH04, AKSK04, HOSK04 or the equivalent.

Introduktionsmöte: 2021-11-08 kl. 10.15 – 12.00 i LUX:A126

Lärare: Danilo Marco Campanaro, Henrik Gerding, Giacomo Landeschi, Jes Wienberg

Beskrivning

Byggnader är en viktig aspekt av mänskliga miljöer. Bevarade arkitektoniska lämningar ger oss en möjlighet att utforska och förstå tidigare samhällens rumsliga tankesätt. Även om de teknologiska och miljömässiga förhållandena för byggnation varierat över tid och rum – precis som de aktiviteter och sociala samspel som var relaterade till olika typer av byggnader – kan samma typer av analytiska redskap och metoder användas för studier av byggda miljöer trots skillnader i tid och rum. Den här kursen fokuserar på analys och tolkning av komplexa bebyggda miljöer. Målet är att ge studenten kunskap om olika metoder för dokumentation, analys, tolkning och visualisering av byggnader. I en inledande del ges en översikt till teori och metod rörande byggnadsarkeologi och rumsliga analyser, i en andra del introduceras studenterna till olika digitala metoder som kan användas för att dokumentera och analysera byggnader. Kursen använder case studies från skilda historiska perioder och geografiska områden. Studenterna ges möjlighet att tillämpa den senaste digitala tekniken rörande dokumentation och visualisering, men frågor kring analys och tolkning av materialet står hela tiden i centrum.

Observera!

Kursen ges inte som fristående kurs nästa termin. Den kan vara öppen för anmälan inom program eller för utbytesstudenter. Kontakta din studievägledare för mer information.

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.

Sidansvarig: Susanne.Karlssonark.luse | 2020-06-15