Kurs

Kurskod: ARKN14
Engelsk titel: Archaeological Studies of Human Landscapes
Högskolepoäng: 15

OBS! Kursen ges inte innevarande termin. Informationen nedan är från höstterminen 2022.

Kurstillfälle: höstterminen 2022
Studiesätt: heltid, dagtid
Kursperiod: 2022-11-07 – 2023-01-13
Kursspråk: engelska
Anmälningskod: LU-30051
Behörighet: ARKK04, ARKH04, AKSA04, HOSA04 eller motsvarande kunskaper

Introduktionsmöte: 2022-11-08 kl. 10.15 – 12.00 i LUX:C337

Lärare: Åsa Berggren, Greer Jarrett, Peter Jordan, Giacomo Landeschi

Beskrivning

I denna kurs studeras människans förhållande till den omgivande miljön utifrån ett arkeologiskt långtidsperspektiv. Utifrån explicita arkeologiska exempel, som t ex bredspektrumrevolutionen under senpaleolitikum och tidigholocen och den neolitiska revolutionen i Skandinavien, diskuteras olika tongivande teoretiska perspektiv. Hur förhåller sig viktiga mänskliga institutioner som religion, samhällsorganisation, teknologi och ekonomi i till den omgivande miljön och i vilken grad påverkas de av den? Vilka typer av historiska skeenden, katastrofer, miljöförändringar ligger bakom befolkningsutveckling i traditionella samhällen? Har traditionella samhällen varit offer för katastrofer och miljöförändringar och har vissa samhällen lyckats bättre? Finns det fundamentala skillnader mellan jägare-samlare och traditionella jordbrukande samhällen eller rör det sig om gradvisa skillnader längs ett kontinuum? Anpassar sig människan till sin omgivning eller anpassar människan sin omgivning till sina egna behov? Hur ska vi förhålla oss till olika typer av teorier, hämtade från t ex ekologin, som till synes utgår från diametralt motsatta håll när de förklarar mänsklig interaktion med den omgivande miljön. Under vilka förhållanden har traditionella, arkeologiska samhällen uppvisat motsåndskraft (recilience) och under vilka förhållanden är man sårbara för yttre påverkan (katastrofer, miljöförändring etc). Utgör inte dessa teorier bara olika perspektiv på ett och samma fenomen?

Observera!

Kursen ges inte som fristående kurs nästa termin. Den kan vara öppen för anmälan inom program eller för utbytesstudenter. Kontakta din studievägledare för mer information.

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.

Sidansvarig: Susanne.Karlssonark.luse | 2020-06-15