Kurs

Kurs 30 högskolepoäng • HOSK04

Kurstillfälle: höstterminen 2023
Studiesätt: heltid, dagtid
Kursperiod: 2023-08-28 – 2024-01-14
Anmälningskod: LU-30008
Behörighet: Grundläggande samt HOSA01 Historisk osteologi: Grundkurs Arkeozoologi, och HOSA03 Historisk osteologi: Humanosteologi och bioarkeologi, eller motsvarande kunskaper

Lärare: Åsa Berggren, Lovisa Brännstedt, Marie Hoen, Maria Nilsson, Blair Nolan, Mats Roslund

Information om ingående delar

  1. Teori, metod och etik , 5 hp
  2. Examensarbete , 15 hp
  3. Arkeologi i praktiken , 10 hp

Second Admission Round
Nationell ansökningsomgång
Höstterminen 2024

Sen anmälan

Öppnar 15 juli

Sidansvarig: Susanne.Karlssonark.luse | 2020-06-15