Kurs

Kursen ARKH10 ingår för närvarande inte i kursutbudet

Kurskod: ARKH10
Engelsk titel: Historical Archaeology
Högskolepoäng: 30

OBS! Kursen ges inte innevarande termin. Informationen nedan är från vårterminen 2013.

Kurstillfälle: vårterminen 2013
Studiesätt: heltid, dagtid
Kursperiod: 2013-01-21 – 2013-06-09
Anmälningskod: LU-70301
Behörighet: Grundläggande behörighet + Historia A, Samhällskunskap A eller Historia 1b/1a1+1a2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet 1/A1)

Introduktionsmöte: 2013-01-21 kl. 12.15 – 14.00

Lärare: Martin Hansson, Marie Hoen, Carola Liebe-Harkort, Deborah Olausson, Ann-Louise Schallin, Jes Wienberg, Anders Ödman

Beskrivning

Grundkursen i historisk arkeologi ger kunskaper om människor och samhälle, kultur och livsvillkor, från vikingatiden genom medeltiden och ända fram till industrialiseringen i Skandinavien. Genom att kombinera arkeologiska lämningar, bevarade bilder och skrifter uppnås nya perspektiv på järnålderns, medeltidens och tidighistoriska landskap med dess byar, städer, kyrkor, befästningar och teknologi. Kursen omfattar även studier av människans föreställningsvärld och livsvillkor. Kursen ger också en introduktion till kulturlandskapsforskning, stadsarkeologi, byggnadsarkeologi och fyndanalyser med t ex keramik och mynt.

Ingående delar

  • Introduktion, 1 hp
  • Historisk arkeologi - ting, texter och bilder, 2 hp
  • Landskap och bebyggelse, 9 hp
  • Byggnader och bilder, 9 hp
  • Människor och ting, 9 hp

Observera!

Kursen ges inte som fristående kurs nästa termin. Den kan vara öppen för anmälan inom program eller för utbytesstudenter. Kontakta din studievägledare för mer information.

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.

Sidansvarig: Susanne.Karlssonark.luse | 2020-06-15