lu.se

Institutionen för arkeologi och antikens historia

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Arkeologi

Arkeologin studerar människor och samhällen från istid till samtid. Det är ett humanistiskt ämne som utforskar vad det innebär att vara människa utifrån de materiella spår som finns kvarlämnade idag.

Arkeologi sysslar med den längsta tiden av människans historia. Därför kommer du att få lära dig om människans ursprung för 7-3 miljoner år sedan, om livet som jägare och samlare under istiden och om hur människor började odla och tämja djur. Du lär dig om de samhällen som växte fram under den europeiska bronsåldern, och vad som hände under järnåldern i områden utanför det romerska riket. Du kommer att lära dig om hur tidiga stater formades under järnåldern och om vikingatiden och nordbornas resor till fjärran länder. Dessutom kommer du att få möjligheter att använda arkeologin i studiet av vår samtid.

Arkeologin är ett tvärvetenskapligt hantverk och därmed både praktisk och teoretisk till sitt innehåll. Du kommer därför att lära dig hur arkeologer inventerar, gräver, daterar, analyserar och tolkar föremål, platser och landskap. Du kommer att använda arkeologiska metoder och lära dig det senaste inom digital teknologi, men du kommer även att få lära dig hur olika teoretiska perspektiv kan användas för att förstå och förklara de arkeologiska resultaten.

Under utbildningens gång kommer du att närma dig många olika aspekter av mänskligt liv. Som arkeolog utforskar du allt vad som hänt på en plats och under en tidsperiod. Detta innebär att du tillägnar dig kunskap om teknik och hantverk, odling och djurhållning, mat och kläder, gårdar, hus och byar, handel och ekonomi, miljö och landskap, nätverk och kulturmöten, sociala och politiska relationer, ritualer, religion och kosmologi, och mycket annat.

Arkeologi handlar dock inte bara om kunskap om det förflutna. Ämnet handlar också om hur tolkningar av det förflutna skapas och används av sin samtid. Du kommer därför att lära dig vetenskapshistoria och arkeologiska forskningstraditioner. Du reflekterar kritiskt över arkeologins roll i vårt eget samhälle, om kulturarv och bruket av arkeologi i politik, upplevelseindustri och turism. Via institutionens internationella kontakter och utbyten finns även möjlighet till studier utomlands.