lu.se

Institutionen för arkeologi och antikens historia

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Antikens kultur och samhällsliv

Hur växte demokratin fram i antikens Athen? Vad gjorde Rom till ett världsvälde? Vad vet egentligen vi om Alexander den Store, Caesar, Sapfo eller Sokrates? Hos oss lär du känna de antika kulturerna kring Medelhavet. Fokus ligger på den grekiska och den romerska kulturen och det material som bevarats för oss att tolka: arkeologiskt såsom byggnadsverk, bruksföremål och konst eller skriftligt, litterära texter och inskrifter. Du möter även kulturerna i närliggande områden i deras samverkan med Grekland och Rom. Den period som studeras löper från förhistorisk till senantik tid. Du möter många aspekter av det mänskliga, som religion, politik, ekonomi, filosofi och konstnärligt skapande. Det svenska universitetsämnet Antikens kultur och samhällsliv (AKS) har en unik bredd. Förutom att utbilda i antikvetenskap kompletterar och fördjupar vi andra human- och samhällvetenskapliga ämnen. Våra studenter återfinns inom olika yrken, inom kultursektor och museivärld, forsknings- och statsförvaltning, skolan och näringslivet.

Under utbildningens gång tränas du i att tolka olika typer av klassiska källmaterial, och får inblick i hur modern teknologi öppnar nya vägar mot kunskap om människan och hennes livsmiljö under antiken. Vi strävar efter att försöka se varje företeelse och händelseförlopp i sitt samhälleliga och historiska sammanhang. På det sättet kan också själva den antika perioden studeras; ett moment i utbildningen undersöker den klassiska traditionen och synen på antiken i efterantik tid, ända in i våra dagar.

Ämnet har täta kontakter med de svenska instituten i Rom, Athen och Istanbul, något som ger våra studenter en möjlighet till studier och vistelser utomlands.

Läs mer om de svenska forskningsinstituten

FokusRom: Ett samverkansprojekt vid Lunds och Göteborgs universitet De humanistiska fakulteterna vid Lunds och Göteborgs universitet stöder sedan 2008 ett tvärvetenskapligt samverkansprojekt som berör ämnena Antikens kultur och samhällsliv och Latin. FokusRom syftar till att skapa en större akademisk miljö och en plattform för att stärka studiet av romersk historia och kultur. Studenter och forskarstuderande som intresserar sig särskilt för det antika Rom – romerska livsformer, romersk historia, romersk kultur, Rom i det västerländska kulturarvet – är välkomna till de specialkurser, seminarier och temadagar som projektet erbjuder.

Läs mer