Historisk osteologi

Osteologi betyder läran om ben, och inom ämnet historisk osteologi studerar du skelettmaterial funna i samband med arkeologiska undersökningar. Du undersöker benen efter både människan själv, hennes husdjur och jaktbyten.

Detta källmaterial kan sedan svara på frågor om människans livsmiljöer, livsvillkor och kulturer i det förgångna. Du som studerar historisk osteologi lär dig därför hur man utläser spåren efter människornas och djurens liv i de efterlämnade benen.

Osteologer kan ofta svar på frågor om såväl kön, dödsålder, kroppsstorlek som kost, handlingsmönster, skador och sjukdomar.

Utbildningen är både praktisk och teoretisk, och lägger även stor tonvikt på etiska perspektiv. Ämnet historisk osteologi har tillämpning fr.a. inom arkeologi, historisk arkeologi, marinarkeologi samt inom ämnet antikens kultur och samhällsliv.

Också inom geologi, biologi, odontologi, veterinärmedicin och medicin används osteologiska metoder. Studiet av historisk osteologi har därför nära vetenskapliga kontakter med dessa discipliner och är således ämnesöverskridande till sin karaktär.

Internationellt motsvaras historisk osteologi av två discipliner, nämligen biologisk antropologi och arkeo-zoologi.

Via institutionens internationella kontakter och utbyten finns även möjlighet till studier utomlands.

Sidansvarig: Susanne.Karlssonark.luse | 2022-03-24