Uppsamlingstentamen augusti 2024

Uppsamlingstentamen i augusti 2024 (English below)
 
I år ligger uppsamlingstillfället för läsåret 2023/2024 den 16 augusti 2024. För kursen AKSA21 är det den 15 augusti.


För att göra en omtentamen i sal i augusti måste du anmäla dig i LADOK. Är du ej registrerad/omregistrerad på din kurs denna termin så meddela detta till Susanne.karlsson@ark.lu.se så registrerar jag dig på kursen så du kan anmäla dig till tentamenstillfället i LADOK.


Anmälningsperioden i LADOK för salstentamen startar tre veckor före tentamenstillfället och stänger en vecka före tentamen
Gällande hemtentamen, ventilering av kandidat- eller mastersuppsats så anmäler du dig genom att mejla till: Susanne.karlsson@ark.lu.se senast lördag den 15 juni.
 
Viktigt att ange nedan information om det ej rör sig om salstentamen:
•    Namn och personnummer
•    Kursnamn, kurskod samt delkursnamn
•    Vilken tentamen det rör sig om (vissa kurser innehåller delmoment).
 
Efter anmälan kommer du att bli kontaktad av aktuell lärare på kursen för mer information.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Re-exams in August 2024


In addition to the regular exams during the semester, we arrange extra re-exams in August each academic year. This year’s re-exams for the academic year 2023/2024 take place on August 16.

If you are writing an exam at the university you must register for the exam in LADOK. The registration opens 3 weeks before the exam and closes 1 week before.


If you are not registered on the course this semester, please notify Susanne.Karlsson@ark.lu.se and I will re-register you on the course so you can register for the exam in LADOK.

If you want to participate in a take-home exam, ventilate your BA-or MA thesis  you must register no later than June 15 by e-mailing Susanne.Gustafsson@ark.lu.se.
 
Registration is mandatory, and must contain (if it´s not a written exam at the university)
•    Name and Swedish personal identity number
•    Name of course, course code and module name
•    The type of exam it concerns (some courses have two-part exams in the same module)
 
After you have registered, the teacher on the course will contact you with more information.

Sidansvarig: Susanne.Karlssonark.luse | 2024-06-05