Kurs

Kurskod: HOSK04
Engelsk titel: Historical Osteology: B. A. Course - Level 3
Högskolepoäng: 30

OBS! Kursen ges inte innevarande termin. Informationen nedan är för höstterminen 2024. Kursen har även givits tidigare. Välj termin ovan för mer information!

Kurstillfälle: höstterminen 2024
Studiesätt: heltid , dagtid
Kursperiod: 2024-09-02 – 2025-01-19
Anmälningskod: LU-30007
Behörighet: Grundläggande samt HOSA01 Historisk osteologi: Grundkurs Arkeozoologi, och HOSA03 Historisk osteologi: Humanosteologi och bioarkeologi, eller motsvarande kunskaper

Beskrivning

Kursen innehåller tre delkurser. En första del behandlar teori, metod och olika perspektiv på yrkesetiska frågor inom historisk osteologi. Detta följs av ett examensarbete. Examensarbetet består av en självständig bearbetning av ett problem inom ämnet historisk osteologi. Kursen innehåller också en praktisk del med inriktning på arkeologisk och osteologisk undersökningsmetodik.

Ingående delar

  • Teori, metod och etik , 5 hp
  • Examensarbete , 15 hp
  • Arkeologi i praktiken , 10 hp

Utbildningstillfällen – höstterminen 2024

Second Admission Round / Nationell ansökningsomgång

Dagtid Lund, heltid
2 september 2024 – 19 januari 2025

Öppnar för sen anmälan den 15 juli 2024

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Historisk osteologi: Kandidatkurs är 57 500 SEK.

Second Admission Round
Nationell ansökningsomgång
höstterminen 2024

Öppnar 15 juli

Sidansvarig: Susanne.Karlssonark.luse | 2020-06-15