lu.se

Institutionen för arkeologi och antikens historia

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Utbildningsutbud

Historisk osteologi

GrundkurserGes termin
Historisk osteologi: Arkeozoologi, 30 hp (HOSA21)
Fortsättningskurser
Historisk osteologi: Humanosteologi och bioarkeologi, 30 hp (HOSA22)vår 2020
Kandidatkurser
Historisk osteologi: Kandidatkurs, 30 hp (HOSK04)höst 2020
Masterkurser och kurser på avancerad nivå
Arkeologi och antikens historia: Examensarbete för masterexamen - historisk osteologi, 30 hp (ARKM23)vår 2020

Denna sida visar det aktuella utbildningsutbudet. Välj nedan för att se kurserna terminsvis eller kurser som ej längre ges: