Kurs

Kurskod: HOSA21
Engelsk titel: Historical Osteology: Archaeozoology
Högskolepoäng: 30

OBS! Kursen ges inte innevarande termin. Informationen nedan är för höstterminen 2021. Kursen har även givits tidigare. Välj termin ovan för mer information!

Kurstillfälle: höstterminen 2021
Studiesätt: heltid, dagtid
Kursperiod: 2021-08-30 – 2022-01-16
Anmälningskod: LU-30351
Behörighet: Grundläggande behörighet + Historia 1b/1a1+1a2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Historia A, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 1/A1)

Beskrivning

Grundkursen i Arkeozoologi ger förutsättningar för de studerande att bekanta sig med husdjur och vilt (däggdjur, fågel, fisk) i Norden – både teoretiskt och praktiskt. Utgångspunkten för grundkursen är människans beroende av, hennes manipulering av och samverkan med såväl jaktvilt som husdjur. Människans utnyttjande av djurens produkter diskuteras liksom hennes användning av djur vid begravningar, djuroffer och andra rituella beteenden under (för)historiska perioder. Kursen kan dels fungera som en fördjupning av osteologisk kunskap hos arkeologer, biologer o.a. och dels ingå i masterutbildningen med osteologisk inriktning.

Delkurser

  1. Relationer mellan människa och djur, 7,5 hp
  2. Människans husdjur, 7,5 hp
  3. Människan och viltet, 15 hp

Utbildningstillfällen – höstterminen 2021

Second Admission Round / Nationell ansökningsomgång

Dagtid Lund, heltid
30 augusti 2021 – 16 januari 2022

Öppnas för anmälan den 16 mars 2021

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Historisk osteologi: Arkeozoologi är 55 000 SEK.

Second Admission Round
Nationell ansökningsomgång
Höstterminen 2021

15

april 2021