Kurs

Kurskod: ARKH04
Engelsk titel: Historical Archaeology: B.A. Course - Level 3
Högskolepoäng: 30

OBS! Kursen ges inte innevarande termin. Informationen nedan är för höstterminen 2021. Kursen har även givits tidigare. Välj termin ovan för mer information!

Undervisning – höstterminen 2021

Covid-19-pandemin påverkar fortsatt våra utbildningar. Undervisning och examination höstterminen 2021 kommer att ske både digitalt och på campus. Var uppmärksam på informationen i schemat som publiceras den 2 juli. Information som förmedlas i schemat och/eller i Canvas justeras löpande baserat på aktuella beslut och rekommendationer.


Läs mer på Covid-19 och läsåret 2020/2021.

Kurstillfälle: höstterminen 2021
Studiesätt: heltid, dagtid
Kursperiod: 2021-08-30 – 2022-01-16
Anmälningskod: LU-30111
Behörighet: Grundläggande samt Historisk arkeologi: Grundkurs (ARKH02) eller motsvarande

Introduktionsmöte: 2021-08-30 kl. 10.15 – 12.00

Beskrivning

Kursen innehåller tre delkurser. En första del behandlar teori, metod och olika perspektiv på yrkesetiska frågor inom historisk arkeologi. Detta följs av ett examensarbete. Examensarbetet består av en självständig bearbetning av ett problem inom ämnet historisk arkeologi. Kursen innehåller också en praktisk del med inriktning på arkeologisk undersökningsmetodik.

Delkurser

  1. Teori, metod och etik, 5 hp
  2. Examensarbete, 15 hp
  3. Arkeologi i praktiken, 10 hp

Utbildningstillfällen – höstterminen 2021

Second Admission Round / Nationell ansökningsomgång

Dagtid Lund, heltid
30 augusti 2021 – 16 januari 2022

Öppnar för sen anmälan den 16 juli 2021

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Historisk arkeologi: Kandidatkurs är 55 000 SEK.

Second Admission Round
Nationell ansökningsomgång
Höstterminen 2021

Öppnar 16 juli

Introduktionsmöte

Måndagen den 30 augusti
kl. 10.15 – 12.00, obligatoriskt