Kurs

Kursen ARKD04 ingår för närvarande inte i kursutbudet

Kurskod: ARKD04
Engelsk titel: Archaeology: From Peasants to Cathedral Builders in Skåne
Högskolepoäng: 15

OBS! Kursen ges inte innevarande termin. Informationen nedan är från vårterminen 2017.

Kurstillfälle: vårterminen 2017
Studiesätt: halvfart, kvällstid
Kursperiod: 2017-01-16 – 2017-06-04
Anmälningskod: LU-70121
Behörighet: Grundläggande behörighet + Historia 1b/1a1+1a2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Historia A, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 1/A1)

Introduktionsmöte: 2017-01-25 kl. 16.15 – 18.00 i LUX:B240

Lärare: Martin Hansson, Mats Roslund, Jes Wienberg

Beskrivning

Medeltiden finns kvar i Skåne som tydliga lämningar i form av städer, borgar, kyrkor och byar. Monumenten ger tillsammans med föremål och bebyggelserester som hittas under mark en bild av tidens liv. Andra källor är kartor, landskapslämningar, texter och bilder. Genom dessa materiella lämningar kan vi nå in i människans tankevärld, vardag och kulturmönster under medeltiden. Kyrkans makt var stor, liksom de allt starkare kungarna och frälset som stöttade dem. Bönderna organiserade sin odling och boskapshållning, bevakande sina rättigheter gentemot feodala krav. Ett växande borgerskap framträder allt tydligare inom hantverk och handel. Inom och utanför dessa grupperingar fanns andra, inte så tydliga grupper av människor, som inte enkelt kan passas in i fyraståndsläran. Alla dessa människor stiftar vi bekantskap med på kursen genom föreläsningar, stadsvandringar, exkursioner och studiebesök på museer.

Ingående delar

  • Medeltiden och Skåne, 5 hp
  • Stad och land, 5 hp
  • Kyrka och borg, 5 hp

Observera!

Kursen ges inte som fristående kurs nästa termin. Den kan vara öppen för anmälan inom program eller för utbytesstudenter. Kontakta din studievägledare för mer information.

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.

Sidansvarig: Susanne.Karlssonark.luse | 2020-06-15