15

apr

Fornborgar

15 april 2024 13:15 till 16:30 Seminarium

Mån 15 april, Fornborgar (LUX B339 och hybrid; Anders B B på zoom) eftermiddag

13.15–14.45: Jan Henrik Fallgren, Institutionen för arkeologi och antik historia, Uppsala universitet: ”Ölands fornborgar, funktion och användning – et ett större europeiskt perspektiv” 

15.00–16.30 Anders Bornfalck Back, Arkeologikonsult, Stockholm: "Befästningskonsten i östra Sverige 375–750 e.Kr. – kunskapsläge och framtida frågor" 

Om händelsen:

15 april 2024 13:15 till 16:30

Plats:
LUX B339 och zoom

Kontakt:
jes.Wienbergark.luse

Spara händelsen till din kalender