Athen, Rom och Istanbul

De svenska forskningsinstitituten i Athen, Rom och Istanbul är ovärderliga resurser för universitetsämnet antikens kultur och samhällsliv vid de svenska universiteten. Liksom en rad likartade skolor och institut med olika nationalitetsbakgrund i dessa städer fungerar de svenska instituten som internationella mötesplatser för forskningen kring äldre medelhavskultur. Instituten i Athen och Rom ger särskilda kurser som är riktade till studenter på avancerad nivå i ämnet. Kurserna är integrerade i det akademiska systemet i Sverige och ger alltså studenterna högskolepoäng i likhet med kurserna vid universiteten i Sverige.
Man ansöker individuellt om deltagande. Instituten utdelar ekonomiska bidrag till de bäst kvalificerade studenterna. Vid Athen- och Rominstituten finns också möjligheter för doktorander i antikens kultur och samhällsliv att söka stipendier. Från och med 2009 görs det med stöd av externa medel särskilda satsningar på postdocanställningar vid de svenska medelhavsinstituten. Postdoc-anställningarna är avsedda för yngre forskare med inriktningar som svarar mot institutens verksamhetsområden. Mycket av den forskning som utförs inom ramarna för ämnet antikens kultur och samhällsliv publiceras via de svenska instituten i Rom och Athen, i de vetenskapliga serier som instituten ger ut.
Sidansvarig: Susanne.Karlssonark.luse | 2023-04-06