lu.se

Institutionen för arkeologi och antikens historia

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Efter avlagd fil kand 1975 fick jag arbete vid Riksantikvarieämbetet som byggnadsantikvarie på Lyckeby slottsruin och så var min ännu pågående borgforskning påbörjad. 1979-83 ledde jag de arkeologiska utgrävningarna framför Riksdagshuset i Stockholm. Avhandlinsarbetet presenterades i boken ”Stockholms tre borgar” 1988. Jag arbetade till och från för RAÄ fram till 1988. Museichef vid LUHM 1988-2002. Under denna period var jag med och grävde Silbojocks silverhytta, byggde upp en vikingarida experimentby och 1986 påbörjades projektet Norra Skånes Medeltid vilket ännu löper. Järn- och tjärproduktionens historia, borgar, vägar kolonisationsförlopp mm kom att ingå. Under en längre tid har arbeten gjorts i Finjasjöområdet där borgmiljöer och nu senast en storgård/centralplats undersökts. Storgården synes ha haft en omfattande kreatursproduktion som ledde in på oxanvändning och transporter av olika slag. För närvarande utgör transporten av stenen till Lunds Domkyrka forskningsobjektet.

Forskning

Pågående projekt

Om forskningen

Arbetar med den medeltida kolonisationen av de skånska allmänningsskogarna.  Andra intressen är utmarksbruk, järnproduktion, väghistoria, stenbrott och stentransport. Därmed också stenbyggnation och kyrkohistoria.

Publikationer

Böcker (6 st)
Redaktörskap (2 st)
 • Ödman, A. (2014). (Red.) Skånskt järn från Arilds tid till Frans Suells dagar : tre traditioner av järnforskning. Report Series, Department of Archaeology and Ancient History, 100.
 • Ödman, A. (2000). (Red.) Järn : Wittsjöskogkonferensen 1999. Report Series, 75.
Artiklar (2 st)
Bokkapitel (7 st)
 • Ödman, A. (2018). Domkyrkoentreprenaden : förspel, genomförande och avslutning. I Ödman, A. & Cinthio, M. (Red.) Vägar mot Lund : En antologi om stadens uppkomst, tidigaste utveckling och entreprenaden bakom de stora stenbyggnaderna (pp. 125-301). Historiska Media.
 • Ödman, A. (2013). Från byggnadsträl till järnskattebonde. Arbetskraftsrekrytering och produktionslokalisering i det medeltida Skåne. I Pettersson-Jensen, I.-M., Berg Nilsson, L. & Karlsson, C. (Red.) Berättelser från markerna: en antologi om järn, skog och kulturarv (pp. 145-156). Bergslagens medeltidsmuseum, Norbergs Kommun.
 • Ödman, A. (2009). Från obygd till bygd : medeltida kolonisation, produktion och administration i norra Skåne. I Mogren, M., Roslund, M., Sundnér, B. & Wienberg, J. (Red.) Triangulering : historisk arkeologi vidgar fälten, Lund studies in historical archaeology, 1653-1183 ; 11. Institutionen för arkeologi och antikens historia, Lunds universitet.
 • Ödman, A. (2009). Introduktion till skånsk järnforskning och en tur i den nordskånska skogsbygden. I Bertil, H. (Red.) Järnets roll : Skånelands och södra Smålands järnframställning under förhistorisk och historisk tid (pp. 19-32). Regionmuseet Kristianstad/Landsantikvarien i Skåne.
 • Ödman, A. (2007). Jerusalem i Vitaby - Grevlundaborgen och dess syskonborgar i Skåneland. De räddade staden (Ystadiana 2007), 156-171. Ystads fornminnesförening.
 • Ödman, A. (2003). Tankar kring två ringhandtag från Uppåkra. I Hård, B. (Red.) Flera fynd i Centrum - Materialstudier i och kring Uppåkra (Acta archaeologica lundensia series in 8. no.45) (pp. 89-96), Uppåkrastudier 9. Almqvist & Wiksell International.
 • Ödman, A. (1999). De arkeologiska undersökningarna. I Nilsson, S. Å. (Red.) Glimmingehus 500 år.
Konferensbidrag (2 st)
 • Ödman, A. (2005). Skånskt järn från malm till marknad. I Pettersson, I.-M. & Magnusson, G. (Red.) Slagg i medeltida städer - metallhanteringen i medeltida borgar (pp. 40-47), H68. Jernkontorets bergshistoriska utskott.
 • Ödman, A. (2004). A short story about the Grevlunda motte in Scania, Sweden – former Denmark: from Bronze Age Grave to viking castle. I Ettel, P., Flambard Héricher, A.-M. & McNeill, T. (Red.) Château Gaillard : Studien zur mittelalterlichen Wehrbau- und Siedlungsforschung, 21. CRAHM.
Recensioner (2 st)
 • Ödman, A. (2007). Öhavets borge og voldsteder. Kuml: Årbog for Jysk Arkæologisk Selskab, 331-336. Jysk arkæologisk Selskab.
 • Ödman, A. (2006). Boringholm- en östjysk traeborg. Kuml: Årbog for Jysk Arkæologisk Selskab, KUML2006, 319-321. Jysk arkæologisk Selskab.
Artiklar i facktidskrifter och populärpress (5 st)
Övrigt (2 st)
 • Ödman, A. (2013). Olovskulten i Hallaröd. Höörs församling.
 • Ödman, A. (2012). Att koka soppa på en spik - den tidigmedeltida stentransporten till Domkyrkan. Föreningen industrihistoria i Skåne.

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Anders Ödman

Docent
Historisk arkeologi
Institutionen för arkeologi och antikens historia

Kontaktinformation

E-post anders.odmanark.luse

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30