Kurs

Kursen ARKD03 ingår för närvarande inte i kursutbudet

Kurskod: ARKD03
Engelsk titel: Archaeology: From Warriors to Ship builders in Skåne
Högskolepoäng: 15

OBS! Kursen ges inte innevarande termin. Informationen nedan är från höstterminen 2016.

Kurstillfälle: höstterminen 2016
Studiesätt: halvfart, kvällstid
Kursperiod: 2016-08-29 – 2017-01-13
Anmälningskod: LU-30121
Behörighet: Grundläggande behörighet + Historia A, Samhällskunskap A eller Historia 1b/1a1+1a2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet 1/A1)

Introduktionsmöte: 2016-09-06 kl. 16.15 – 18.00 i LUX:B237

Lärare: Fredrik Ekengren, Kristina Jennbert

Beskrivning

Tiden från bronsålderns slut fram till medeltidens början, från ungefär 500 f Kr till ungefär 1050 e.Kr betecknas järnåldern. Det är logiskt för järnet har haft en avgörande betydelse för de flesta sidor av samhället. Detta är också en tid när norra Europa nämns i skrivna dokument från andra delar av Europa. De skrivna källorna ger en intressant komplettering till det arkeologiska materialet. Denna kurs handlar om gårdar och byar i Skåne samt om nordbors resor och kontakter över stora delar av det norra halvklotet. I föreläsningsform presenteras den senaste forskningen kring denna utveckling. Avsikten är även att deltagarna ska bekanta sig med de föremål på vilka vi bygger våra kunskaper genom besök på museér i regionen. Deltagarna kommer dessutom genom exkursioner att besöka platser som har varit betydelsefulla för järnåldersarkeologin.

Ingående delar

  • Den äldre järnåldern, 500 f Kr. - 400 e. Kr., 5 hp
  • Yngre järnåldern och vikingatid 400 - 1050 e. Kr., 10 hp

Observera!

Kursen ges inte som fristående kurs nästa termin. Den kan vara öppen för anmälan inom program eller för utbytesstudenter. Kontakta din studievägledare för mer information.

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.

Sidansvarig: Susanne.Karlssonark.luse | 2020-06-15