Kurs

Kursen ARKA02 ingår för närvarande inte i kursutbudet

Kurskod: ARKA02
Engelsk titel: Archaeology:
Högskolepoäng: 30

Kurstillfälle: höstterminen 2010
Studiesätt: heltid, dagtid
Kursperiod: 2010-08-30 – 2011-01-14
Anmälningskod: LU-30111

Information om ingående delar

 1. Skandinaviens och övriga Europas järnålder, 10 hp
  Under denna delkurs diskuterar vi den kulturhistoriska utvecklingen under järnåldern i Skandinavien och på kontinenten, samtidigt som vi arbetar ingående med det empiriska materialet med hjälp av fallstudier, laborationer och besök i LUHM:s magasin.
 2. Perspektiv och metodik inom järnåldersforskningen, 5 hp
  Delkursen belyser olika perspektiv på tolkningar av centrala frågor inom järnåldersforskning. Genus, etnicitet, kulturmöten och kulturell mångfald i ett arkeologiskt perspektiv är några av de frågor som behandlas.
 3. Fältkurs, 7,5 hp
  Denna kurs omfattar undervisning såväl teoretisk som praktisk vilken har samband med en arkeologisk utgrävning vid Uppåkra fyra kilometer söder om Lund.

  Samtliga föreläsningar liksom fältinsatsen är obligatoriska.
  Ingen speciell litteraturlista. Kopior på ansökningar för undersökning och rapporter utdelas under kursen.

  Var beredd att avsätta vecka 40 (4-7 okt.) för rapportskrivning.
 4. Skriftlig uppgift, 7,5 hp
  Terminen avslutas med en delkurs där ni skriver en mindre uppsats. Uppgiften kan behandla teman inom samtliga förhistoriska perioder.
  Observera att det första seminariet på delkursen äger rum redan den 8 november. Det är för att ni ska komma igång med att formulera ämnet för uppsatsen i god tid innan kursen börjar i november.
  Uppsatsen lämnas till mig och opponenten den 11 jan. Samma dag ska den laddas upp i LUP studentpapers.
  Ventileringen äger rum den 14 jan.

Beskrivning

Kursen ger grundläggande kunskaper i järnålderns arkeologi i Skandinavien, centrala och övriga Europa. Centrala teman som relationer till det romerska imperiet, folkvandringar, statsbildningsprocesser inom och utom Skandinavien presenteras. Olika tolkningsperspektiv diskuteras. En praktisk del ingår i kursen, med arkivkunskap, analys av monument i landskapet, praktiska fältövningar samt förmedling på museum. Kursen avslutas med en skriftlig uppgift. Den skriftliga uppgiften kan behandla teman inom samtliga förhistoriska perioder och skilda materialkategorier.

Observera!

Kursen ges inte som fristående kurs nästa termin. Den kan vara öppen för anmälan inom program eller för utbytesstudenter. Kontakta din studievägledare för mer information.

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.

Sidansvarig: Susanne.Karlssonark.luse | 2020-06-15