Kurs

Kurskod: AKSB03
Engelsk titel: Antiquity and Today: An In-depth Study of Ancient Cultures and their Relevance Today
Högskolepoäng: 7,5

OBS! Kursen ges inte innevarande termin. Informationen nedan är från sommaren 2023.

Kurstillfälle: sommaren 2023
Studiesätt: heltid, distanskurs
Kursperiod: 2023-06-19 – 2023-07-21
Anmälningskod: LU-S0200
Behörighet: Grundläggande behörighet

Introduktionsmöte: 2023-06-19 kl. 10.00 – 12.00

Lärare: Maria Nilsson, Joacim Seger

Beskrivning

Antikens kultur och samhällsliv är ett 100-årigt, tvärvetenskapligt universitetsämne som tar ett totalgrepp om den antika världen med särskilt fokus på de grekiska och romerska kulturerna. Det omfattar studier i historia, arkeologi, konsthistoria, religionshistoria, idéhistoria och litteraturhistoria. Ämnets styrka ligger just i sin spännvidd över tid och rum. Till detta hör också de perspektiv som ämnets olika fokusområden bidrar med.

Föreliggande kurs riktar sig framförallt till ämneslärare och lärarstudenter som önskar fördjupa sina kunskaper om antiken och därigenom applicera dessa på den egna undervisningen. Kursen är också relevant för övriga studenter i angränsande ämnen som vill fördjupa sina kunskaper om antiken. Kursen inleds med en historisk genomgång som tar avstamp i det gamla Egypten för att sedan fortsätta till Grekland och Rom. Därefter belyses olika temata som politiska system och filosofi, religion, konst och litteratur. Kursens mål är att utifrån ett holistiskt perspektiv bidra med fördjupad kunskap om den antika världens påverkan på, och betydelse för, den efterkommande kulturhistoriska utvecklingen i framförallt Europa, ända fram till våra dagar.

Observera!

Kursen ges inte som fristående kurs nästa termin. Den kan vara öppen för anmälan inom program eller för utbytesstudenter. Kontakta din studievägledare för mer information.

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.

Sidansvarig: Susanne.Karlssonark.luse | 2020-06-15