Course

Course code: AKSB03
Swedish title: Antiken och idag: En fördjupning i de antika kulturerna och deras relevans idag
Credits: 7.5

NB! The course is not given this semester. The information below was about summer 2023.

Study period: summer 2023
Type of studies: full time, distance course
Study period: 2023-06-19 – 2023-07-21
Language of instruction: Swedish
Application code: LU-S0200
Eligibility: General requirements for university studies in Sweden

Introductory meeting: 2023-06-19 at 10:00 – 12:00

Teachers: Maria Nilsson, Joacim Seger

Description

Antikens kultur och samhällsliv är ett 100-årigt, tvärvetenskapligt universitetsämne som tar ett totalgrepp om den antika världen med särskilt fokus på de grekiska och romerska kulturerna. Det omfattar studier i historia, arkeologi, konsthistoria, religionshistoria, idéhistoria och litteraturhistoria. Ämnets styrka ligger just i sin spännvidd över tid och rum. Till detta hör också de perspektiv som ämnets olika fokusområden bidrar med.

Föreliggande kurs riktar sig framförallt till ämneslärare och lärarstudenter som önskar fördjupa sina kunskaper om antiken och därigenom applicera dessa på den egna undervisningen. Kursen är också relevant för övriga studenter i angränsande ämnen som vill fördjupa sina kunskaper om antiken. Kursen inleds med en historisk genomgång som tar avstamp i det gamla Egypten för att sedan fortsätta till Grekland och Rom. Därefter belyses olika temata som politiska system och filosofi, religion, konst och litteratur. Kursens mål är att utifrån ett holistiskt perspektiv bidra med fördjupad kunskap om den antika världens påverkan på, och betydelse för, den efterkommande kulturhistoriska utvecklingen i framförallt Europa, ända fram till våra dagar.

Note!

This course is not open as a freestanding course next semester. It can be open for application within a programme or for students in an exchange programme. Please ask your academic advisor for information.

How to apply

Lund University uses a national application system run by University Admissions in Sweden. It is only possible to apply during the application periods: October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

Extended application deadline

Sometimes the application deadline is extended for a specific programme or course. In these cases you will find the message "open for late application" by the programme/course information on universityadmissions.se. You apply with the usual application steps. As long as this message is showing, it is possible to apply, but late applications are processed in order of date, so it is still important to apply as soon as possible. Please note that if the programme/course does not have an extended deadline, it is not possible to apply late.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Tuition Fees

Non-EU/EEA citizens

Citizens of a country outside of the European Union (EU), the European Economic Area (EEA) and Switzerland are required to pay tuition fees. You pay one instalment of the tuition fee in advance of each semester.

Read more about tuition fees, payments and exemptions

EU/EEA citizens and Switzerland

There are no tuition fees for citizens of the European Union (EU), the European Economic Area (EEA) and Switzerland.

Application fee

If you are required to pay tuition fees, you are generally also required to pay an application fee of SEK 900 (approximately EUR 100) when you apply at universityadmissions.se. You pay one application fee regardless of how many programmes or courses you apply to.

Read more about paying the University Admissions in Sweden application fee and exemptions

Page Manager: Susanne.Karlssonark.luse | 2020-06-15