Kurs

Kurs 30 högskolepoäng • AKSA32

Kurstillfälle: vårterminen 2024
Studiesätt: heltid, dagtid
Kursperiod: 2024-01-15 – 2024-06-02
Anmälningskod: LU-70101
Behörighet: Grundläggande samt Antikens kultur och samhällsliv: Grundkurs (AKSA21) eller motsvarande kunskaper.

Lärare: Susanne Berndt Ersöz, Maria Moreno Escobar, Maria Nilsson, Beatriz Pañeda Murcia

Information om ingående delar

  1. Livsmönster , 7,5 hp
  2. Kommunikation i text och bild , 7,5 hp
  3. Den grekisk-romerska kulturens omvärld , 7,5 hp
  4. Uppsats , 7,5 hp
Sidansvarig: Susanne.Karlssonark.luse | 2020-06-15