Nyheter

2020-11-25

Anas Al Khabour från Raqqa i Syrien har i höst knutits till institutionen som forskare i klassisk arkeologi inom projektet Scholars at Risk, SAR, vilket finansieras av Lunds universitet och Riksbankens Jubileumsfond.

2020-11-23

Penelope J.E. Davies doktorerade i klassisk arkeologi vid Yale University och är nu professor i konsthistoria vid University of Texas i Austin. Hon utses till heders - doktor för sin långa och omfattande forskargärning, samt för sitt engagerade och mångåriga samarbete med forskare vid fakulteten, särskilt på Institutionen för arkeologi och antikens historia.

2020-10-06

Varför finns städer och hur kommer det sig att vissa byar - men inte alla - blev städer? Finns det därmed ett behov av städer? Och vilket är i så fall det? Historiken Heiko Droste och arkeologen Mats Roslund fördjupar sig i detta samtal i frågan om varför städer finns. Moderator:

2020-10-05

Välkommen till en föreläsning om hur ljusets kraft, i form av forskning med hjälp av synkrotronljus, kan ge oss ny kunskap om forntiden. Arkeologen Björn Nilsson från Lunds universitet berättar och ger exempel på hur synkrotronforskning banar väg för helt nya möjligheter att undersöka arkeologiska föremål, och hur denna kunskap kan ge upphov till nya forskningsfrågor och kasta nytt ljus på hur vi levde i forntiden.

2020-08-27

Nu kan forskare i Lund avslöja vad danske kung Hans tänkte bjuda på när han skulle göra anspråk på den svenska tronen i Kalmar år 1495: en två meter lång atlantisk stör.

2020-08-19

En genetisk studie av små förkalkningar som hittades i lungorna på lundabiskopen Peder Winstrups mumie visar att sjukdomen tuberkulos inte är äldre än cirka 6000 år och inte 70 000 år som tidigare antagits. Den extremt välbevarade arvsmassan från tuberkulosbakterien berättar att människan inte drabbades av tuberkulos innan hon blev jordbrukare.

2021-02-01

2020-10-27

2020-08-13

Första gången man gjorde utgrävningar kring Ageröd var på 1940-talet. Då hittade Lundaarkeologer en stor boplats från jägarstenåldern, daterad till för cirka 8700–8200 år sedan.

2020-04-20

”Medeltida stadsaristokrati: världsligt frälse i de skånska landskapens städer.”

2020-02-27

Efter ett och ett halvt år börjar det arkeologiska EU­-­­sam­arbetet ArcheoBalt bära frukt. Projektet, som ska ta fram en arkeologisk rutt i södra Östersjö­området, har gjort att arkeologerna vid LU funnit nya vägar att förmedla Uppåkras historia och arkeologiska skatter.

2020-02-12

De nya forskningsanläggningarna i Lund, MAX IV och ESS, erbjuder kraftfulla analyser och en upplösning ner på atom- och molekylnivå.

2020-02-04

2019-12-19

Tema för det tionde numret av Gränsløs är skeppsvraket Gribshunden, även kallat Griffen, Gripen och Gripshunden, dess kontext och dansk-svenska kopplingar.

2019-10-21

Avkodande av det förflutna: en studie av gåtfulla märkningssystem, deras skapare och betydelser

2019-10-09

Fil. mag. Paul Eklöv Pettersson, Arkeologiska institutionen, Lunds Universitet och Fil. mag. Joen Loeffler, Historiska museet vid Lunds universitet, tilldelas 60 000 kronor för projektet ”Sammanställning av opublicerade forskningsresultat kring undersökningarna av Ales stenar”.

2019-09-11

Välkommen på jubileumsseminarium!

2019-09-10

Ett internationellt team av bl.a. danska, svenska amerikanska och brittiska forskare har under tre veckor gjort utgrävningar på det kungliga flaggskeppet Gribshunden (1495).

2019-09-09

Silk in Ancient Greece and its Resonance, organized by the Swedish In­sti­tute at Athens, Lund Uni­ver­sity, AR­TEX tex­tile re­search cen­tre and Pi­raeus Bank Group Cul­tural Foun­da­tion.

2019-06-19

Agneta Ormes är fantasy­författaren och före detta SF-bokhandlaren som gillar att organisera och rensa ut. Nu jobbar hon som studievägledare på Institutionen för ­arkeologi och antikens historia.