Alla nyheter

Bild på fynd från G>ebel el Silsila i Egypten. Foto: Maria Nilsson
15 april 2021

Under årets Humanist- och teologdagar vid Lunds universitet bjuder föreläsarna på oförglömliga äventyr – från fablernas skatter till vattenfyllda gravar i Egypten, från grottkyrkor i Etiopien till…

Winstrups kista
6 april 2021

Forskare vid Lunds universitet och Stockholms universitet kan ha löst gåtan om varför ett foster också låg i Peder Winstrups kista i Domkyrkan i Lund. DNA från biskopen och fostret har tillsammans med…

Bild på egyptiska berg
25 mars 2021

Vad är förhållandet mellan kulturarv och modernitet? Kan det förflutna bevaras eller innebär all typ av bevarande förändring i sig? <br> I den nyutkomna boken Heritopia. World Heritage and…

Lovisa Brännstedt Foto: Michael Rübsamen
10 mars 2021

Leif Runefelt och Lovisa Brännstedt har utsetts till nya verksamhetsledare för Humtank. Humtank är en tankesmedja för forskning och utbildning inom humaniora och är ett unikt samarbete mellan…

Anas Al Khabour
25 november 2020

Anas Al Khabour från Raqqa i Syrien har i höst knutits till institutionen som forskare i klassisk arkeologi inom projektet Scholars at Risk, SAR, vilket finansieras av Lunds universitet och…

Bild på Penelope Davies sittandes på en trappa
23 november 2020

Penelope J.E. Davies doktorerade i klassisk arkeologi vid Yale University och är nu professor i konsthistoria vid University of Texas i Austin. Hon utses till heders - doktor för sin långa och…

Historiken Heiko Droste och arkeologen Mats Roslund intervjuas av UR om "Stadens uppkomst"
6 oktober 2020

Varför finns städer och hur kommer det sig att vissa byar - men inte alla - blev städer? Finns det därmed ett behov av städer? Och vilket är i så fall det? Historiken Heiko Droste och arkeologen Mats…

Ett ben av en 900-år gammal uroxe undersöks i en synkrotronanläggning. Foto: Björn Nilsson.
5 oktober 2020

Välkommen till en föreläsning om hur ljusets kraft, i form av forskning med hjälp av synkrotronljus, kan ge oss ny kunskap om forntiden. Arkeologen Björn Nilsson från Lunds universitet berättar och…

Ben och benplåtar från den över 500 år gamla stören som hittades ombord på Gribshunden. Foto: Brendan Foley
27 augusti 2020

Nu kan forskare i Lund avslöja vad danske kung Hans tänkte bjuda på när han skulle göra anspråk på den svenska tronen i Kalmar år 1495: en två meter lång atlantisk stör.

Peder Winstrups mumie. Foto.
19 augusti 2020

En genetisk studie av små förkalkningar som hittades i lungorna på lundabiskopen Peder Winstrups mumie visar att sjukdomen tuberkulos inte är äldre än cirka 6000 år och inte 70 000 år som tidigare…

Lundaarkeologen Adam Boethius vid utgrävning i Ageröd.
13 augusti 2020

Första gången man gjorde utgrävningar kring Ageröd var på 1940-talet. Då hittade Lundaarkeologer en stor boplats från jägarstenåldern, daterad till för cirka 8700–8200 år sedan.

20 april 2020

”Medeltida stadsaristokrati: världsligt frälse i de skånska landskapens städer.”

desc
27 februari 2020

Efter ett och ett halvt år börjar det arkeologiska EU­-­­sam­arbetet ArcheoBalt bära frukt. Projektet, som ska ta fram en arkeologisk rutt i södra Östersjö­området, har gjort att arkeologerna vid LU…

12 februari 2020

De nya forskningsanläggningarna i Lund, MAX IV och ESS, erbjuder kraftfulla analyser och en upplösning ner på atom- och molekylnivå.

4 februari 2020

desc
19 december 2019

Tema för det tionde numret av Gränsløs är skeppsvraket Gribshunden, även kallat Griffen, Gripen och Gripshunden, dess kontext och dansk-svenska kopplingar.

desc
21 oktober 2019

Avkodande av det förflutna: en studie av gåtfulla märkningssystem, deras skapare och betydelser

desc
9 oktober 2019

Fil. mag. Paul Eklöv Pettersson, Arkeologiska institutionen, Lunds Universitet och Fil. mag. Joen Loeffler, Historiska museet vid Lunds universitet, tilldelas 60 000 kronor för projektet…

11 september 2019

Välkommen på jubileumsseminarium!

desc
10 september 2019

Ett internationellt team av bl.a. danska, svenska amerikanska och brittiska forskare har under tre veckor gjort utgrävningar på det kungliga flaggskeppet Gribshunden (1495).