Nyheter

2020-08-27

Nu kan forskare i Lund avslöja vad danske kung Hans tänkte bjuda på när han skulle göra anspråk på den svenska tronen i Kalmar år 1495: en två meter lång atlantisk stör.

2020-08-19

En genetisk studie av små förkalkningar som hittades i lungorna på lundabiskopen Peder Winstrups mumie visar att sjukdomen tuberkulos inte är äldre än cirka 6000 år och inte 70 000 år som tidigare antagits. Den extremt välbevarade arvsmassan från tuberkulosbakterien berättar att människan inte drabbades av tuberkulos innan hon blev jordbrukare.

2020-08-13

Första gången man gjorde utgrävningar kring Ageröd var på 1940-talet. Då hittade Lundaarkeologer en stor boplats från jägarstenåldern, daterad till för cirka 8700–8200 år sedan.

2020-04-20

”Medeltida stadsaristokrati: världsligt frälse i de skånska landskapens städer.”

2020-02-27

Efter ett och ett halvt år börjar det arkeologiska EU­-­­sam­arbetet ArcheoBalt bära frukt. Projektet, som ska ta fram en arkeologisk rutt i södra Östersjö­området, har gjort att arkeologerna vid LU funnit nya vägar att förmedla Uppåkras historia och arkeologiska skatter.

2020-02-12

De nya forskningsanläggningarna i Lund, MAX IV och ESS, erbjuder kraftfulla analyser och en upplösning ner på atom- och molekylnivå.

2020-02-04

2019-12-19

Tema för det tionde numret av Gränsløs är skeppsvraket Gribshunden, även kallat Griffen, Gripen och Gripshunden, dess kontext och dansk-svenska kopplingar.

2019-10-21

Avkodande av det förflutna: en studie av gåtfulla märkningssystem, deras skapare och betydelser

2019-10-09

Fil. mag. Paul Eklöv Pettersson, Arkeologiska institutionen, Lunds Universitet och Fil. mag. Joen Loeffler, Historiska museet vid Lunds universitet, tilldelas 60 000 kronor för projektet ”Sammanställning av opublicerade forskningsresultat kring undersökningarna av Ales stenar”.

2019-09-11

Välkommen på jubileumsseminarium!

2019-09-10

Ett internationellt team av bl.a. danska, svenska amerikanska och brittiska forskare har under tre veckor gjort utgrävningar på det kungliga flaggskeppet Gribshunden (1495).

2019-09-09

Silk in Ancient Greece and its Resonance, organized by the Swedish In­sti­tute at Athens, Lund Uni­ver­sity, AR­TEX tex­tile re­search cen­tre and Pi­raeus Bank Group Cul­tural Foun­da­tion.

2019-06-19

Agneta Ormes är fantasy­författaren och före detta SF-bokhandlaren som gillar att organisera och rensa ut. Nu jobbar hon som studievägledare på Institutionen för ­arkeologi och antikens historia.

2019-05-17

En plats med många fynd från stenåldern undersöks på nytt. Det handlar om en forskningsgrävning som görs i samarbete med Lunds och Stockholms universitet

2019-03-11

Det var den 17 december 1944. Det amerikanska bombflygplanet B-24, mer känt som Tulsamerican, kretsade runt ön Vis utanför Kroatiens kust. Planet var skadat efter en tysk attack och kraschade till slut i havet. Sju av tio i besättningen överlevde medan tre omkom, däribland piloten Eugene Ford. Honom har marinarkeologen Brendan Foley hämtat hem för begravning mer än 70 år efter hans död.

2019-03-11

Den svenska utgrävningen vid Gebel el-Silsila i Egypten, som leds av fil dr Maria Nilsson och John Ward från Lunds universitet, har upptäckt en sandstensverkstad och flera skulpturer från Nya riket (1550–1070 f Kr) på utgrävningsplatsen.

2019-03-04

Den svenska utgrävningen vid Gebel el-Silsila i Egypten, som leds av fil dr Maria Nilsson och John Ward från Lunds universitet, har upptäckt en sandstensverkstad och flera skulpturer från Nya riket (1550–1070 f Kr) på utgrävningsplatsen.

2019-02-18

Det var den 17 december 1944. Det amerikanska bombflygplanet B-24, mer känt som Tulsamerican, kretsade runt ön Vis utanför Kroatiens kust. Planet var skadat efter en tysk attack och kraschade till slut i havet. Sju av tio i besättningen överlevde medan tre omkom, däribland piloten Eugene Ford. Honom har marinarkeologen Brendan Foley hämtat hem för begravning mer än 70 år efter

2019-01-30

The 24 volume of Lund Archaeological Review (LAR), 2018, is under production and we are now accepting suggestions for articles for publication in LAR 2019.