Nyheter

2020-04-20

”Medeltida stadsaristokrati: världsligt frälse i de skånska landskapens städer.”

2020-02-27

Efter ett och ett halvt år börjar det arkeologiska EU­-­­sam­arbetet ArcheoBalt bära frukt. Projektet, som ska ta fram en arkeologisk rutt i södra Östersjö­området, har gjort att arkeologerna vid LU funnit nya vägar att förmedla Uppåkras historia och arkeologiska skatter.

2020-02-12

De nya forskningsanläggningarna i Lund, MAX IV och ESS, erbjuder kraftfulla analyser och en upplösning ner på atom- och molekylnivå.

2020-02-04

2019-12-19

Tema för det tionde numret av Gränsløs är skeppsvraket Gribshunden, även kallat Griffen, Gripen och Gripshunden, dess kontext och dansk-svenska kopplingar.

2019-10-21

Avkodande av det förflutna: en studie av gåtfulla märkningssystem, deras skapare och betydelser

2019-10-09

Fil. mag. Paul Eklöv Pettersson, Arkeologiska institutionen, Lunds Universitet och Fil. mag. Joen Loeffler, Historiska museet vid Lunds universitet, tilldelas 60 000 kronor för projektet ”Sammanställning av opublicerade forskningsresultat kring undersökningarna av Ales stenar”.

2019-09-11

Välkommen på jubileumsseminarium!

2019-09-10

Ett internationellt team av bl.a. danska, svenska amerikanska och brittiska forskare har under tre veckor gjort utgrävningar på det kungliga flaggskeppet Gribshunden (1495).

2019-09-09

Silk in Ancient Greece and its Resonance, organized by the Swedish In­sti­tute at Athens, Lund Uni­ver­sity, AR­TEX tex­tile re­search cen­tre and Pi­raeus Bank Group Cul­tural Foun­da­tion.

2019-06-19

Agneta Ormes är fantasy­författaren och före detta SF-bokhandlaren som gillar att organisera och rensa ut. Nu jobbar hon som studievägledare på Institutionen för ­arkeologi och antikens historia.

2019-05-17

En plats med många fynd från stenåldern undersöks på nytt. Det handlar om en forskningsgrävning som görs i samarbete med Lunds och Stockholms universitet

2019-03-11

Det var den 17 december 1944. Det amerikanska bombflygplanet B-24, mer känt som Tulsamerican, kretsade runt ön Vis utanför Kroatiens kust. Planet var skadat efter en tysk attack och kraschade till slut i havet. Sju av tio i besättningen överlevde medan tre omkom, däribland piloten Eugene Ford. Honom har marinarkeologen Brendan Foley hämtat hem för begravning mer än 70 år efter hans död.

2019-03-11

Den svenska utgrävningen vid Gebel el-Silsila i Egypten, som leds av fil dr Maria Nilsson och John Ward från Lunds universitet, har upptäckt en sandstensverkstad och flera skulpturer från Nya riket (1550–1070 f Kr) på utgrävningsplatsen.

2019-03-04

Den svenska utgrävningen vid Gebel el-Silsila i Egypten, som leds av fil dr Maria Nilsson och John Ward från Lunds universitet, har upptäckt en sandstensverkstad och flera skulpturer från Nya riket (1550–1070 f Kr) på utgrävningsplatsen.

2019-02-18

Det var den 17 december 1944. Det amerikanska bombflygplanet B-24, mer känt som Tulsamerican, kretsade runt ön Vis utanför Kroatiens kust. Planet var skadat efter en tysk attack och kraschade till slut i havet. Sju av tio i besättningen överlevde medan tre omkom, däribland piloten Eugene Ford. Honom har marinarkeologen Brendan Foley hämtat hem för begravning mer än 70 år efter

2019-01-30

The 24 volume of Lund Archaeological Review (LAR), 2018, is under production and we are now accepting suggestions for articles for publication in LAR 2019.

2019-01-07

Vi har nåtts av den sorgliga nyheten att Erik Cinthio avled på nyhetsafton, nästan 98 år gammal, efter en kort tids sjukdom.

2018-12-17

Det svensk-egyptiska utgrävningsteamet i Gebel el Silsila, som leds av arkeologerna Maria Nilsson och John Ward vid Lunds universitet, har funnit en intakt faraonsk gravkammare – den första på den här platsen och ett fynd utöver det vanliga i Egypten.

2018-12-03

Bruce Karstadt, föreståndare för American Swedish Institute i Minneapolis, och Helle Vandkilde, professor i arkeologi vid Aarhus universitet, utses till hedersdoktorer vid Humanistiska fakulteten vid Lunds universitet.